مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات گروه های کنترل و نظارت منابع آب و تجهیزات اندازه گیری (کنتورهوش... 1398/06/25 1398/06/28
انجام خدمات گروه های کنترل و نظارت منابع آب و تجهیزات اندازه گیری (کنتور هوشمند) چاه ها در سطح استان 1398/06/23 رجوع به آگهی
تعمیر و مرمت ایستگاه های هیدرومتری 1398/05/10 1398/05/13
تعمیر و مرمت ایستگاه های هیدرومتری 1398/05/10 1398/05/13
تعمیر و مرمت ایستگاه های هیدرومتری در سطح استان 1398/05/10 رجوع به آگهی
احداث خط انتقال آب از بند بادخور تا تصفیه خانه 1398/04/29 1398/05/03
احداث خط انتقال آب تا تصفیه خانه 1398/04/27 1398/05/03
عملیات ساماندهی رودخانه 1398/04/24 1398/04/27
عملیات ساماندهی رودخانه 1398/04/24 1398/04/27
تعمیر و مرمت ایستگاه های هیدرومتری 1398/04/15 1398/04/19
صفحه 1 از 84