مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5990772 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی احداث تونل سامانه انتقال آب از منابع آب مرزی 1401/09/07 1401/09/14
5990252 مناقصه انجام خدمات مشاوره فنی مهندسی به کارفرما برای احداث تونل سامانه انتقال آب 1401/09/07 رجوع به آگهی
5990193 مناقصه احداث تونل سامانه انتقال آب 1401/09/07 1401/09/14
5989642 مناقصه انجام خدمات مشاوره فنی مهندسی به کارفرما برای احداث تونل سامانه انتقال آب از منابع آب مرزی شمال شهر مقدس مشهد 1401/09/07 1401/09/13
5985963 مناقصه انجام خدمات مشاوره فنی مهندسی به کارفرما برای احداث تونل سامانه انتقال آب از منابع آب مرزی 1401/09/06 رجوع به آگهی
5955481 مناقصه عملیات نگهداری و تعمیرات تاسیسات آبی - مرمت، بازسازی و علاج بخشی تاسیسات آبی 1401/08/25 1401/08/28
5951990 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات نگهداری و تعمیرات تاسیسات آبی 1401/08/24 1401/08/28
5950966 مناقصه مرمت،بازسازی و علاج بخشی تاسیسات آبی در دست بهره برداری 1401/08/24 1401/08/28
5949415 مناقصه عملیات نگهداری و تعمیرات تاسیسات آبی در دست بهره برداری پهنه ب استان - مرمت، بازسازی و علاج بخشی تاسیسات آبی در دست بهره برداری محدوده استان 1401/08/24 1401/08/28
5940499 مناقصه خرید 276متر لوله فولادی به قطر 900 میلیمتر جهت پروژه آبرسانی 1401/08/22 1401/08/27
5940253 مناقصه بررسی کارایی جاذب کامپوزیتی بیوچار - نانو ذره اکسید آهن bc-mnp در حذف آنتی بیوتیک مترونیدازول از محیط آبی 1401/08/22 رجوع به آگهی
5938689 مناقصه خرید276 متر لوله فولادی به قطر 900 میلیمتر 1401/08/21 1401/08/24
5935929 مناقصه خرید 276متر لوله فولادی به قطر 900 میلیمتر جهت پروژه آبرسانی 1401/08/21 1401/08/27
5910521 مناقصه احداث سد مخزنی و تاسیسات وابسته 1401/08/12 1401/08/18
5908523 مناقصه احداث سد مخزنی و تاسیسات 1401/08/11 1401/08/18
5905936 مناقصه احداث سد مخزنی و تاسیسات وابسته 1401/08/11 1401/09/05
5902506 مناقصه وصول بخشی از مطالبات 1401/08/10 1401/08/14
5900900 مناقصه وصول بخشی از مطالبات شرکت 1401/08/09 1401/08/14
5774315 مناقصه وصول بخشی از مطالبات شرکت آب منطقه ای 1401/07/19 1401/07/24
5772285 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای وصول بخشی از مطالبات شرکت آب منطقه ای 1401/07/18 1401/07/24
صفحه 1 از 59