مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری پروژه تهیه و حمل و نظارت بر نصب ابزار دقیق پروژه سد 1390/01/06 1390/01/15
واگذاری پروژه تهیه و حمل و نظارت بر نصب ابزار دقیق پروژه سد 1389/12/26 رجوع به آگهی
واگذاری احداث ایستگاه پمپاژ و اجرای باقیمانده خط انتقال پساب تصفیه شده 1389/11/26 1389/12/03
خرید 8000 متر لوله فولادی به قطر 1000 میلیمتر با ضخامت 12 میلیمتر 1389/11/19 1389/11/23
خرید 3500 متر لوله چدن تایتون 1389/11/09 1389/11/13
واگذاری واگذاری کارهای تکمیلی سایت مخازن 1389/10/16 1389/10/22
واگذاری اجرای کانال های درجه دو به کانال درجه یک 1389/10/16 1389/10/22
واگذاری تکمیل کارهای باقیمانده طرح کانال انتقال آب 1389/10/16 1389/10/22
واگذاری پروژه اجرای کارهای تکمیلی سایت مخازن 1389/10/15 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه اجرای کانال های درجه دو 1389/10/15 رجوع به آگهی
صفحه 82 از 95