مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5866219 مناقصه پروژه احداث شبکه مخابرات و اسکادای خط لوله هشتم سراسری و انشعابات مربوطه 1401/08/05 1401/08/11
5843692 مناقصه احداث شبکه مخابرات و اسکادای خط لوله و انشعابات مربوطه حدفاصل به روش EPC 1401/08/02 1401/08/11
5841501 مناقصه پروژه احداث شبکه مخابرات و اسکادای 1401/08/01 1401/08/11
5840458 مناقصه پروژه احداث شبکه مخابرات و اسکادای خط لوله هشتم سراسری و انشعابات مربوطه 1401/08/01 رجوع به آگهی
5801100 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی کارهای باقیمانده خطوط انتقال گاز 6 و 12 اینچ بیرم و کامفیروز به روشpc 1401/07/24 1401/07/27
5793976 مناقصه تامین خدمات نقلیه 1401/07/23 1401/07/30
5778849 مناقصه تامین خدمات نقلیه 1401/07/20 1401/07/30
5778710 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تامین خدمات نقلیه شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران 1401/07/20 1401/07/30
5778659 مناقصه پروژه کارهای باقیمانده خطوط انتقال گاز 6 و 12 کامفیروز 1401/07/20 رجوع به آگهی
5760987 مناقصه پروژه کارهای باقیمانده خطوط انتقال گاز 6 و 12 1401/07/16 رجوع به آگهی
5706873 مناقصه طرح توسعه ذخیره سازی گاز به روش EPC 1401/06/28 1401/07/04
5706306 مناقصه انتخاب پیمانکاران طرح توسعه ذخیره سازی گاز به روش EPC 1401/06/28 1401/07/04
5705776 مناقصه واگذاری طرح توسعه ذخیره سازی گاز به روش EPC 1401/06/28 1401/07/04
5659467 مناقصه واگذاری پروژه احداث ساختمان اداری 1401/06/15 1401/06/22
5657577 مناقصه واگذاری خرید خدمات مشاوره نظارت عالیه و کارگاهی خدمات آزمایشگاهی تهیه MDP و بازرسی MIDP 1401/06/14 1401/06/18
5654557 مناقصه خدمات مشاوره نظارت عالیه و کارگاهی، خدمات آزمایشگاهی و تهیه MDP و بازرسی شخص ثالث پروژه های میادین 1401/06/13 1401/06/19
5652059 مناقصه واگذاری خرید خدمات مشاوره نظارت عالیه و کارگاهی خدمات آزمایشگاهی تهیه MDP و بازرسی MIDP خرید خدمات مشاوره نظارت عالیه و کارگاهی، خدمات ازمایشگاهی، تهیه شخص ثالث پروژه های میادین 1401/06/13 1401/06/18
5652023 مناقصه خرید خدمات مشاوره نظارت عالیه و کارگاهی خدمات آزمایشگاهی تهیه MDP 1401/06/13 رجوع به آگهی
5647042 مناقصه واگذاری پروژه احداث ساختمان اداری 1401/06/12 1401/06/22
5646497 مناقصه احداث ساختمان اداری 1401/06/12 1401/06/22
صفحه 1 از 95