کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7397806 مناقصه تامین خدمات نقلیه شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران استان تهران 1402/09/12 1402/09/16
7390980 مناقصه تامین خدمات نقلیه استان تهران 1402/09/11 1402/09/16
7389823 مناقصه پروژه احداث ساختمان استان تهران 1402/09/11 1402/09/18
7383011 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی پروژه احداث ساختمان عملیاتی منطقه شش عملیات انتقال گاز استان تهران 1402/09/08 1402/09/18
7382769 مناقصه پروژه احداث ساختمان عملیاتی استان تهران 1402/09/08 1402/09/18
7382733 مناقصه تامین خدمات نقلیه خود شامل چهل و چهار دستگاه خودرو چهل و دو دستگاه سواری و یک دستگاه وانت مزدا با راننده و یک دستگاه خودرو دو دیفرانسیل ویتارا استان تهران 1402/09/08 1402/09/16
7361050 مناقصه تامین خدمات سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان استان تهران 1402/09/01 1402/09/05
7347003 مناقصه تامین خدمات ایاب ذهاب کارکنان مجتمع انبارهای مرکزی شهید طاهری استان تهران 1402/08/28 1402/09/05
7346120 مناقصه تامین خدمات سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان استان تهران 1402/08/28 1402/09/05
7285128 مناقصه برداشت،پردازش و تفسیر ژئوفیزیکی(لرزه ای و غیرلرزه ای) جهت شناسایی گنبدهای نمکی شوراب قم با هدف ذخیره سازی گاز طبیعی استان تهران 1402/08/18 1402/08/21
7263663 مناقصه خرید 4 قلم تجهیزات ذخیره سازی شبکه به تعداد 166 عدد استان تهران 1402/08/13 رجوع به آگهی
7257542 مناقصه واگذاری خرید خدمات مشاوره برداشت، پردازش و تفسیر ژئوفیزیکی ( لرزه ای و غیر لرزه ای ) استان تهران 1402/08/10 رجوع به آگهی
7251168 مناقصه تامین چهار قلم کالای مورد نیاز واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات (تجهیزات ذخیره سازی شبکه ) استان تهران 1402/08/08 1402/08/18
7251115 مناقصه خرید تجهیزات ذخیره سازی شبکه استان تهران 1402/08/08 رجوع به آگهی
7248852 مناقصه خرید خدمات مشاوره برداشت، پردازش و تفسیر ژئوفیزیکی ( لرزه ای و غیر لرزه ای ) جهت شناسایی گنبدهای نمکی استان تهران 1402/08/08 رجوع به آگهی
7248069 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تأمین تجهیزات ذخیره سازی شبکه استان تهران 1402/08/08 1402/08/16
7213635 مناقصه تامین خدمات تهیه ، طبخ و توزیع غذا و اداره رستوران استان تهران 1402/07/29 1402/08/04
7212580 مناقصه خرید خدمات مشاور شناسایی و ارزیابی گنبدهای نمکی استان تهران 1402/07/29 رجوع به آگهی
7210377 مناقصه شناسایی و اولویت بندی گنبدهای نمکی شمال غرب کشور با هدف ذخیره سازی گاز طبیعی استان تهران 1402/07/27 1402/08/03
7206769 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خدمات تهیه ، طبخ و توزیع غذا و اداره رستوران استان تهران 1402/07/26 1402/08/04
صفحه 1 از 100