مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
یک قلم کابل فیبر نوری 24core (نوع تار فوجیکورا ژاپن)-اجرای کابل فیبر نوری خط لوله 48 اینچ 1398/01/28 1398/02/31
احداث خط انتقال گاز 42 اینچ به روش PC 1398/01/28 رجوع به آگهی
یک قلم کابل فیبر نوری 24core (نوع تار فوجیکورا ژاپن)به مقدار 120.000 متر 1398/01/28 1398/02/31
احداث خط انتقال گاز 42 اینچ به روش PC 1398/01/26 رجوع به آگهی
تامین لوله های مورد نیاز پروژه های خطوط انتقال گاز سراسری لوله های56 اینچ و 48 اینچ و 42 اینچ 1398/01/25 رجوع به آگهی
احداث خط انتقال گاز 42 اینچ به روش PC 1398/01/24 رجوع به آگهی
تامین لوله های مورد نیاز پروژه های خطوط انتقال گاز سراسری لوله های56 اینچ و 48 اینچ و 42 اینچ 1398/01/20 رجوع به آگهی
خرید یک قلم کابل فیبر نوری مورد نیاز پروژه مخابرات و اجرای کابل فیبر نوری 1398/01/20 رجوع به آگهی
یک قلم کابل فیبر نوری مورد نیاز 1398/01/20 1398/02/31
تامین تعداد 62 عدد سیستم عمل کننده مورد نیاز طرح تاسیسات تقویت فشار گاز 1397/12/23 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 146