مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5990937 مناقصه خرید خدمات خودرویی و موتور سیکلت 1401/09/07 1401/09/12
5985456 مناقصه خرید خدمات خودرویی و موتور سیکلت 1401/09/06 1401/09/12
5979694 مناقصه خرید خدمات خودرویی و موتور سیکلت 1401/09/03 1401/09/12
5967117 مناقصه خرید تجهیزات به منظور توسعه شبکه دیتای بین المللی igw 1401/08/30 1401/09/02
5963535 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید تجهیزات به منظور توسعه شبکه دیتای بین الملل IGW 1401/08/29 1401/09/02
5954842 مناقصه خرید تجهیزات به منظور توسعه شبکه 1401/08/25 1401/09/02
5865866 مناقصه خرید 14 دستگاه کانکس (9دستگاه کانکس دیزل ژنراتور و 5 دستگاه کانکس نگهبانی) 1401/08/04 1401/08/11
5849172 مناقصه خرید و تامین تجهیزات و خدمات ایجاد پشتیبان DNS 1401/08/03 1401/08/07
5848348 مناقصه خرید و تامین تجهیزات و خدمات ایجاد پشتیبان DNS شبکه ملی اطلاعات 1401/08/03 1401/08/07
5848023 مناقصه خرید 14 دستگاه کانکس (9 دستگاه کانکس دیزل ژنراتور و5 دستگاه کانکس نگهبانی) 1401/08/03 1401/08/11
5845612 مناقصه خرید و تأمین تجهیزات و خدمات ایجاد پشتیبان DNS شبکه ملی اطلاعات 1401/08/02 1401/08/07
5843739 مناقصه تهیه 14 دستگاه کانکس (9 دستگاه کانکس دیزل ژنراتور و 5 دستگاه کانکس نگهبانی ) 1401/08/02 1401/08/11
5755581 مناقصه خرید و تأمین تجهیزات توسعه شبکه دیتای بین الملل (IGW) 1401/07/12 1401/07/12
5755028 مناقصه خرید خدمات پوشش بیمه آتش سوزی، سیل، زلزله، طوفان، صاعقه، انفجار، گردباد، رانش زمین 1401/07/12 1401/07/18
5750159 مناقصه خرید خدمات پوشش بیمه آتش سوزی سیل زلزله طوفان صاعقه انفجار گردباد و رانش دارائیهای شرکت 1401/07/11 1401/07/18
5733776 مناقصه خرید خدمات پوشش بیمه آتش سوزی سیل زلزله طوفان صاعقه انفجار گردباد و رانش دارائیهای شرکت 1401/07/09 1401/07/18
5733118 مناقصه خرید و تامین تجهیزات و خدمات ایجاد پشتیبان DNS 1401/07/09 رجوع به آگهی
5729720 مناقصه خرید و تامین تجهیزات به منظور توسعه شبکه دیتای بین الملل 1401/07/06 1401/07/12
5723550 مناقصه خرید و تامین تجهیزات و خدمات ایجاد پشتیبان DNS 1401/07/04 رجوع به آگهی
5687060 مناقصه خرید و تامین تجهیزات و خدمات ایجاد پشتیبان DNS شبکه ملی اطلاعات 1401/06/23 1401/06/30
صفحه 1 از 251