مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خدمات موزع - کارگر انبار و راننده لیفتراک و خدمات نظافت و آبدارخانه 1400/11/01 1400/11/09
مناقصه توسعه و ارتقاء پایداری شبکه انتقال با استفاده از توانمندی تولید داخل 1400/10/29 1400/10/29
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای توسعه و ارتقاء پایداری شبکه انتقال با استفاده از توانمندی تولید داخل 1400/10/28 1400/10/29
مناقصه توسعه و ارتقاء پایداری شبکه انتقال با استفاده از توانمندی تولید داخل) 1400/10/27 رجوع به آگهی
مناقصه خرید و تامین تجهیزات و خدمات بروز رسانی شبکه سوئیچینگ بین شهری و بین الملل) 1400/10/26 1400/10/26
مناقصه احداث ساختمان های پیش ساخته 1400/10/25 1400/11/02
مناقصه احداث ساختمان های پیش ساخته ایستگاه فیبر نوری 1400/10/25 1400/11/02
مناقصه خرید تأمین تجهیزات و خدمات بروز رسانی شبکه سوئیچینگ بین شهری و بین المللsoft switch 1400/10/22 1400/10/26
مناقصه خرید و تامین تجهیزات و خدمات بروز رسانی شبکه سوئیچینگ بین شهری و بین الملل) 1400/10/22 1400/10/26
مناقصه احداث ساختمان های پیش ساخته ایستگاه فیبر نوری 1400/10/22 1400/11/02
مناقصه خرید خدمات نگهداری و پشتیبانی فنی تاسیسات مرکز زیرساخت 1400/10/13 1400/10/20
مناقصه خرید خدمات نگهداری و پشتیبانی فنی تاسیسات مرکز زیرساخت 1400/10/13 1400/10/20
مناقصه خرید خدمات نگهداری و پشتیبانی فنی تاسیسات مرکز زیرساخت 1400/10/13 1400/10/20
مناقصه خرید خدمات نگهداری و پشتیبانی فنی تاسیسات مرکز زیرساخت 1400/10/13 1400/10/20
مناقصه خرید خدمات نگهداری و پشتیبانی فنی تاسیسات مرکز زیرساخت 1400/10/13 1400/10/20
مناقصه خرید خدمات نگهداری و پشتیبانی فنی تاسیسات مرکز زیرساخت در استان 1400/10/13 1400/10/20
مناقصه خرید خدمات نگهداری و پشتیبانی فنی تاسیسات مرکز زیرساخت 1400/10/13 1400/10/20
مناقصه خرید خدمات نگهداری و پشتیبانی فنی تاسیسات مرکز زیرساخت 1400/10/13 1400/10/20
مناقصه خرید خدمات نگهداری و پشتیبانی فنی تاسیسات مرکز زیرساخت 1400/10/13 1400/10/20
مناقصه خرید خدمات نگهداری و پشتیبانی فنی تاسیسات مرکز زیرساخت 1400/10/13 1400/10/20
صفحه 1 از 245