مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید خدمات موزع، کارگر انبار و راننده لیفتراک 1398/11/02 1398/11/08
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای انجام خدمات نظافت و آبدارخانه 1398/11/02 1398/11/08
انجام خدمات موزع, کارگر انبار و راننده لیفتراک 1398/11/01 رجوع به آگهی
انجام خدمات نظافت و آبدارخانه 1398/11/01 1398/11/08
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید 200 کیلومتر کابل 48 رشته و 160 کیلومترکابل 1... 1398/10/19 1398/10/25
خرید کابل خاکی با تار فوجیکورا 1398/10/18 1398/10/17
خرید 200 کیلومتر کابل 48 رشته و 160 کیلومتر کابل 12 رشته NZDSF خاکی 1398/10/16 1398/10/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات نیرورسانی، تجهیز و راه اندازی پست برق مرکز pc نایین 1398/10/07 1398/10/12
خرید باتری های ساکن سرب اسید 1398/10/01 1398/10/08
خرید باتری های ساکن سرب اسید نوع سیلد به همراه خدمات نصب و راه اندازی و پشتیبانی فنی 1398/10/01 1398/10/08
صفحه 1 از 449