مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تامین، بارگیری، حمل، باراندازی، نصب و راه اندازی آسانسورها و پله های برقی 1394/11/27 1394/12/05
تامین، بارگیری، حمل، باراندازی، نصب و راه اندازی چیلر 1394/11/28 1394/12/05
تامین، بارگیری، حمل، باراندازی، نصب و راه اندازی آسانسورها و پله های برقی 1394/11/26 1394/12/05
تامین و حمل مصالح و عملیات اجرای نمای ترکیبی پروژه مجتمع اداری - تجاری 1394/09/08 1394/09/18
واگذاری عملیات تامین مصالح و اجرای بتن رنگی کف پارکینگ های پروژه مجتمع اداری - تجاری 1394/09/08 1394/09/18
تامین و حمل مصالح و عملیات اجرای نمای ترکیبی پروژه 1394/08/06 1394/08/13
تامین و حمل مصالح و عملیات اجرای نمای ترکیبی 1394/08/04 1394/08/13
واگذاری عملیات تامین مصالح و اجرای بتن رنگی کف پارکینگ 1394/07/01 1394/07/11
واگذاری عملیات تامین تجهیزات و نصب و اجرای کامل یک مجموعه پارکینگ 1394/07/01 1394/07/07
عملیات تامین مصالح و اجرای بتن رنگی کف پارکینگ های پروژه مجتمع اداری 1394/06/30 1394/07/11
صفحه 1 از 7