مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری اجرای پروژه ها (دیوار کشی دور زمین اداره برق ـ بهسازی پارک و احداث خانه فرهنگ و هنر ) 1399/07/09 1399/07/20
دیوار کشی دور زمین- بهسازی پارک و احداث خانه فرهنگ و هنر 1399/07/02 1399/07/20
دیوار کشی دور زمین- بهسازی پارک و احداث خانه فرهنگ و هنر 1399/06/30 رجوع به آگهی
- دیوار کشی دور زمین اداره برق - بهسازی پارک آزادگان و احداث خانه فرهنگ و هنر 1399/06/25 رجوع به آگهی
دیوار کشی دور زمین اداره برق - بهسازی پارک و احداث خانه فرهنگ و هنر 1399/06/18 رجوع به آگهی
انجام امور پشتیبانی و خدمات عمومی 1399/06/11 1399/06/20
اجرای عملیات رفت و روب معابر سطح شهر 1399/06/10 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای عملیات حفظ ، نگهداری و توسعه فضای سبز 1399/06/10 رجوع به آگهی
انجام امور پشتیبانی و خدمات عمومی 1399/06/04 1399/06/20
اجرای عملیات رفت و روب معابر سطح شهر 1399/06/02 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 55