مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید بیمه تکمیلی درمان برای کارکنان و خانواده های ایشان و بیمه جامع مسئولیت شهری و بیمه مسئولیت مدنی 1398/09/12 رجوع به آگهی
خرید بیمه تکمیلی درمان برای کارکنان و خانواده های ایشان و بیمه جامع مسئولیت شهری و بیمه مسئولیت مدنی 1398/09/05 رجوع به آگهی
ساخت و نصب عرشه پل عابر پیاده جهت نصب پله برقی 1398/08/19 رجوع به آگهی
ساخت و نصب عرشه پل عابر پیاده جهت نصب پله برقی 1398/08/08 رجوع به آگهی
واگذاری احداث و بازسازی سرویس های بهداشتی عمومی سطح شهر ـ احداث پارک شهرک 1398/08/06 رجوع به آگهی
واگذاری احداث و بازسازی سرویس های بهداشتی عمومی سطح شهر ـ احداث پارک شهرک 1398/07/28 رجوع به آگهی
جمع آوری و هدایت آبهای سطحی 1398/07/10 1398/07/20
جمع آوری و هدایت آبهای سطحی کمال شهر 1398/07/03 1398/07/20
اصلاحیه آگهی ساخت و نصب عرشه پل عابر پیاده جهت نصب پله برقی 1398/06/11 1398/06/16
واگذاری اجرای عملیات جمع آوری پسماند از سطح شهر و انتقال آن تا مرکز تخلیه موقت 1398/06/06 1398/06/16
صفحه 1 از 49