مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات جمع آوری و بارگیری پسماند از سطح شهر 1400/10/27 1400/11/02
مناقصه واگذاری عملیات استقرار و بهره برداری از سامانه های هوشمند نظارتی دوربین مدار بسته 1400/10/20 1400/10/21
مناقصه استقرار و بهره برداری از سامانه های هوشمند نظارتی(دوربین مدار بسته نظارت شهری) 1400/10/13 1400/10/19
مناقصه واگذاری عملیات استقرار و بهره برداری از سامانه های هوشمند نظارتی 1400/10/13 1400/10/21
مناقصه واگذاری امور رفت و روب معابر شهری 1400/09/03 1400/09/11
مناقصه - واگذاری امور رفت و روب معابر شهری 1400/08/26 1400/09/11
مناقصه واگذاری امور رفت و روب معابر شهری - حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز سطح شهر - انجام امور پشتیبانی و خدمات عمومی 1400/08/09 1400/08/13
مناقصه پخش و لکه گیری آسفالت معابر -جدولگذاری معابر -پیاده روسازی -عملیات ممیزی املاک 1400/08/05 رجوع به آگهی
مناقصه پخش و لکه گیری آسفالت-جدول گذاری معابر 1400/08/05 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای پروژه های ذیل - واگذاری امور رفت و روب معابر شهری - حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز سطح شهر - انجام امور پشتیبانی و خدمات عمومی 1400/08/01 1400/08/13
مناقصه واگذاری امور رفت و روب معابر شهری - حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز سطح شهر - انجام امور پشتیبانی و خدمات عمومی 1400/08/01 1400/07/26
مناقصه پخش و لکه گیری آسفالت-جدول گذاری معابر 1400/07/25 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور رفت و روب معابر شهری - حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز سطح شهر - انجام امور پشتیبانی و خدمات عمومی 1400/07/19 1400/07/26
مناقصه احداث و تکمیل مجموعه چند منظوره تجاری، اداری و تفریحی 1400/07/18 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور رفت و روب معابر شهری - حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز سطح شهر - انجام امور پشتیبانی و خدمات عمومی 1400/07/11 1400/07/26
مناقصه احداث و تکمیل مجموعه چند منظوره تجاری، اداری و تفریحی 1400/07/10 رجوع به آگهی
مناقصه خرید و حمل آسفالت - پیاده رو سازی و مناسب سازی معابر - عملیات ممیزی املاک سطح شهر 1400/06/31 رجوع به آگهی
مناقصه پخش و لکه گیری آسفالت معابر - جدول گذاری معابر - جمع آوری و هدایت آبهای سطحی 1400/06/29 1400/07/06
مناقصه واگذاری خرید و حمل آسفالت معابر - پیاده رو سازی و مناسب سازی معابر سطح شهر 1400/06/25 1400/07/17
مناقصه پخش و لکه گیری آسفالت معابر - جدول گذاری معابر - جمع آوری و هدایت آبهای سطحی 1400/06/22 1400/07/06
صفحه 1 از 31