مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری گرانیسنجی و مغناطیس سنجی 1397/10/25 1397/11/08
خرید تجمیعی مواد کنترل هرزروی گل حفاری 1397/10/18 رجوع به آگهی
خرید تجمیعی مواد کنترل هرزروی گل حفاری 1397/10/12 رجوع به آگهی
گرانیسنجی و مغناطیس‌سنجی 1397/09/11 رجوع به آگهی
گرانیسنجی و مغناطیس‌سنجی 1397/09/05 رجوع به آگهی
واگذاری پردازش 4000 کیلومتر مربع داده‌های لرزه‌نگاری سه بعدی خشکی با روش APSTM و APSDM 1397/06/24 1397/06/31
پردازش 4000 کیلومتر مربع داده‌های لرزه‌نگاری سه بعدی خشکی با روش APSTM و APSDM 1397/06/14 1397/06/31
انجام خدمات و مطالعات ژئوشیمیایی سطحی حوضه‌های رسوبی 1397/05/21 1397/06/04
واگذاری حفاظت و نگهداری از جاده‌ها و محل چاه‌های اکتشافی 1397/05/10 1397/05/17
حفاظت و نگهداری از جاده‌ها و محل چاه‌های اکتشافی 1397/05/02 1397/05/17
صفحه 2 از 84