مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
گرانیسنجی و مغناطیس‌سنجی 1397/09/05 رجوع به آگهی
واگذاری پردازش 4000 کیلومتر مربع داده‌های لرزه‌نگاری سه بعدی خشکی با روش APSTM و APSDM 1397/06/24 1397/06/31
پردازش 4000 کیلومتر مربع داده‌های لرزه‌نگاری سه بعدی خشکی با روش APSTM و APSDM 1397/06/14 1397/06/31
انجام خدمات و مطالعات ژئوشیمیایی سطحی حوضه‌های رسوبی 1397/05/21 1397/06/04
واگذاری حفاظت و نگهداری از جاده‌ها و محل چاه‌های اکتشافی 1397/05/10 1397/05/17
حفاظت و نگهداری از جاده‌ها و محل چاه‌های اکتشافی 1397/05/02 1397/05/17
حمل و جابجایی بارهای مناطق عملیاتی مدیریت اکتشاف 1397/04/25 1397/05/08
گرانی سنجی و مغناطیس سنجی به تعداد 10000 ایستگاه گرانی و مغناطیسی سنجی در محدوده ای به وسعت 10000 کی... 1397/04/16 رجوع به آگهی
گرانیسنجی و مغناطیس سنجی 1397/04/07 رجوع به آگهی
گرانی سنجی و مغناطیس سنجی دشت به تعداد 12000 ایستگاه گرانی و مغناطیس سنجی در محدوده ای به وسعت 6000... 1397/04/04 1397/04/11
صفحه 3 از 84