مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
احداث جاده دسترسی و اماده سازی محل چاه اکتشافی منصوری غربی - 1 1396/09/01 رجوع به آگهی
شناسایی پیمانکار ـ تهیه، طبخ و توزیع غذای انبار و دفتر پشتیبانی 1396/09/01 رجوع به آگهی
شناسایی پیمانکار ، تامین خدمات اداری اپراتور، نامه رسانی، تنظیفات ، آبدرخانه ـ تخلیه و بارگیری کالا... 1396/08/29 1396/09/12
تامین خدمات اداری اپراتوری، نامه رسانی ، نتظیفات، آبدارخانه، تخلیه و بارگیری کالا و راهبری لیفتراک 1396/08/29 1396/09/12
سرویس و نگهداری تاسیسات و آسانسورهای ساختمانهای مدیریت اکتشاف 1396/08/29 1396/09/12
شناسایی پیمانکار ، سرویس و نگهداری تاسیسات و آسانسورهای ساختمانهای مدیریت اکتشاف و پشتیبانی، نگهداری... 1396/08/29 1396/09/12
واگذاری خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری و نواحی عملیاتی ( اجاره 13 دستگاه خودرو سمند و یا پژو... 1396/08/24 1396/09/11
شناسایی پیمانکار خدمات نمودار گیری - مشبک کاری و چاه پیمایی در چاه های خشکی 1396/08/23 1396/08/30
شناسایی پیمانکار خدمات نمودار گیری - مشبک کاری و چاه پیمایی در چاه های خشکی 1396/08/23 1396/08/30
خدمات اسیدکاری، فرازآوری، و دستگاه لوله مغزی سیار 15 عملیات در چاه‌های اکتشافی 1396/08/20 1396/09/18
صفحه 5 از 83