مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری احداث جاده دسترسی، آماده سازی محل کمپ و محوطه چاه 1387/01/26 1387/02/10
واگذاری احداث جاده دسترسی 1387/01/24 1387/02/08
خرید 200 تن پودر C.M.C LV 1386/12/22 1387/01/08
خرید 200 تن پودر C.M.C LV مورد نیاز خود با استاندارد API 1386/12/15 1387/01/01
انجام خدمات انتقال پساب حفاری چاههای اکتشافی جفیر 1386/12/08 1386/12/23
انجام خدمات انتقال پساب حفاری چاههای اکتشافی 1386/12/06 1386/12/21
انجام برداشت اطلاعات لرزه نگاری دو بعدی 1386/12/01 1386/12/16
انتقال ( فشرده سازی) اطلاعات لرزه نگاری از نوارهای مغناطیسی قدیمی 1386/11/27 1386/12/12
اطلاعات لرزه نگاری از نوارهای مغناطیسی قدیمی 1386/11/25 1386/12/10
خرید 50 تن پودر XANTHAN GUM مورد نیاز 1386/11/21 1386/12/06
صفحه 83 از 85