مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
حفرات خالی و توسعه شبکه، نصب، جابجایی و جمع اوری انشعابات، نصب تجهیزات کنتور و رگولاتور تعمیرات و نگ... 1398/03/13 1398/03/28
پروژه انجام عملیات نشت یابی از تاسیسات شامل شبکه انشعابات توزیع گاز, حوضچه های شیر, تاسیسات مدفون مر... 1398/03/13 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه احداث و تجهیز مراکز کنترل فرعی اسکادا (8 مرکز کنترل فرعی) 1398/03/13 1398/03/22
واگذاری پروژه احداث و تجهیز مراکز کنترل فرعی اسکادا (8 مرکز کنترل فرعی) 1398/03/12 رجوع به آگهی
پروژه انجام عملیات نشت یابی از تاسیسات شامل شبکه انشعابات توزیع گاز, حوضچه های شیر, تاسیسات مدفون مر... 1398/03/12 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه تهیه مصالح، حمل و اجرای عملیات مقاوم سازی اتاق تاسیسات در ایستگاه های تقلیل فشار DRS ب... 1398/03/12 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه انجام کلیه امور تعمیرات،نصب انشعابات، تجهیزات و توسعه شبکه 1398/03/08 1398/03/22
واگذاری پروژه انجام کلیه امور تعمیرات،نصب انشعابات، تجهیزات و توسعه شبکه 1398/03/07 1398/03/22
پروژه گازرسانی به روستاها 1398/03/07 1398/03/22
واگذاری پروژه تهیه مصالح، حمل و اجرای عملیات مقاوم سازی اتاق تاسیسات در ایستگاه های تقلیل فشار DRS ب... 1398/03/07 رجوع به آگهی
صفحه 2 از 337