مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری نصب تجهیزات ( کنتور و رگولاتور) مشترکین گاز 1388/02/29 1388/03/13
واگذاری بازسازی پوشش خارجی 1388/02/23 1388/03/07
مقاوم سازی شبکه های گاز استان تهران 1388/02/21 1388/03/05
واگذاری تامین خودروهای مدیریت مهندسی 1388/02/21 1388/03/05
واگذاری ایجاد مرکز پیام 1388/02/20 1388/03/03
واگذاری تغذیه اطلاعات و اموزش نرم افزار برنامه ریزی و کنترل تعمیرات 1388/02/20 1388/03/03
واگذاری جمع آوری ، جابجایی و نصب انشعابات پراکنده 1388/02/20 1388/03/03
واگذاری پروژه مقاوم سازی و بهسازی ساختمان 1388/02/19 1388/03/03
واگذاری انجام حفاری ، کف شکنی و لایروبی چاه های حفاظت کاتدیک 1388/02/19 1388/03/03
واگذاری مقاوم سازی ساختمان 1388/02/19 1388/03/03
صفحه 335 از 363