مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تامین خودروهای استیجاری 1398/08/22 1398/08/29
واگذاری پروژه کلیه امور خدمات مربوط به مدیریت بهره برداری و خدمات شهری 1398/08/22 رجوع به آگهی
انجام امور امدادی شامل رفع قطعی انشعاب گاز مشترکین, رفع نشتی, گازبانی بصورت 24 ساعته و ..... 1398/08/22 رجوع به آگهی
انجام امور خدمات امداد, متقاضیان, مشترکین, قرائت و توزیع قبوض, نظافتچی و آبدارچی و .... 1398/08/22 رجوع به آگهی
تامین خودروهای استیجاری 1398/08/21 1398/08/29
انجام امور امدادی شامل رفع قطعی انشعاب گاز مشترکین, رفع نشتی, گازبانی بصورت 24 ساعته و ..... 1398/08/21 رجوع به آگهی
انجام امور خدمات امداد, متقاضیان, مشترکین, قرائت و توزیع قبوض, نظافتچی و آبدارچی و .... 1398/08/21 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه کلیه امور خدمات مربوط به مدیریت بهره برداری و خدمات شهری 1398/08/21 رجوع به آگهی
پروژه انجام کلیه امور تعمیرات، نصب انشعابات، تجهیزات و توسعه شبکه 1398/08/14 رجوع به آگهی
پروژه انجام کلیه امور تعمیرات، نصب انشعابات، تجهیزات و توسعه شبکه 1398/08/13 رجوع به آگهی
صفحه 6 از 354