مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری کامل پایگاه اورژانس جاده ای به صورت حجمی در سال 1398 1398/10/19 1398/10/23
واگذاری اوژانس بین راهی 3 پایگاه 1398/10/18 1398/10/23
واگذاری کامل پایگاه اوراژانس جاده ای 1398/10/16 رجوع به آگهی
واگذاری خرید خدمات گروه پرستاری 1398/10/10 رجوع به آگهی
واگذاری مقومی نسخ بیمه ای بیمارستانها 1398/09/18 1398/09/21
انجام کلیه در خواست های نمونه گیری خون بخش های داخلی 1 و2 ، سی سی یو 1 و 2 ، و ... 1398/09/18 1398/09/21
اعزام بیمار از بیمارستان 1398/09/13 1398/09/16
خرید تجهیزات لندری 1398/09/12 1398/09/16
واگذاری آمبولانس بدون کادر درمانی 1398/09/12 1398/09/16
خرید تجهیزات csr 1398/09/12 1398/09/16
صفحه 1 از 15