مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید خدمات گروه پرستاری 1400/09/18 1400/09/17
مناقصه واگذاری سلف سرویس دانشجویی 1400/08/06 1400/08/12
مناقصه واگذاری سلف سرویس دانشجویی و بیمارستان ها 1400/07/18 1400/07/17
مناقصه واگذاری حجم کلیه امور خدمات نقلیه 1400/06/17 1400/06/20
مناقصه واگذاری و تامین خدمات حفاظت فیزیکی و نگهبانی واحدهای تابعه دانشگاه 1400/04/21 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات تنظیفات و تاسیسات بیمارستانهای 1400/04/08 1400/04/12
مناقصه خرید TU.P.S 3 و 40 و 100 کیلو وات 1400/04/03 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تجهیزات اتاق سرور برای بیمارستان 1400/03/30 رجوع به آگهی
مناقصه خرید U.P.S 3 و 40 و 100 کیلو وات بیمارستان 1400/03/30 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تجهیزات اداری 1400/03/09 1400/03/08
مناقصه خرید تجهیزات اداری 1400/03/06 1400/03/08
مناقصه خرید تجهیزات رفاهی 1400/02/22 1400/02/26
مناقصه خرید آهن آلات مورد نیاز سالن آمفی 1400/02/08 1400/02/09
مناقصه خرید یک دستگاه oct کلینیک 1400/02/04 1400/02/05
مناقصه واگذاری خدمات اعزام بیمار از بیمارستانها 1400/02/01 1400/02/05
مناقصه خرید تجهیزات شبکه 1400/01/23 1400/01/28
مناقصه خرید تجهیزات اداری برای بیمارستان 1400/01/19 1400/01/19
مناقصه واگذاری خدمات عمومی تنظیفات و تاسیسات 1400/01/19 1400/01/19
مناقصه خرید یک دستگاه oct شبکیه چشم کلینیک هنری 1399/12/26 رجوع به آگهی
مناقصه اعزام بیمار از بیمارستان ها 1399/12/26 1399/12/28
صفحه 1 از 12