مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری پروژه های توسعه و احداث (تامین برق متقاضیان) در اداره 1390/12/02 1390/12/06
واگذاری پروژه مجتمع تعاونی مسکن عمران سوله 1390/12/01 1390/12/07
واگذاری تامین نیروی انسانی 1390/12/01 1390/12/07
واگذاری انجام طراحی شبکه های توزیع نیروی برق 1390/12/01 1390/12/07
واگذاری پروژه های توسعه و احداث (تامین برق متقاضیان) در اداره برق 1390/12/01 1390/12/06
خرید انواع کابل پرتو دور فشار ضعیف 1390/11/19 1390/11/24
خرید انواع کابل پرتو دور فشار ضعیف 1390/11/18 1390/11/24
واگذاری نوسازی و بهینه سازی شبکه های 20 کیلوولت به روش خط گرم 1390/11/11 1390/11/16
واگذاری تامین برق مجتمع های مسکونی 1390/11/11 1390/11/15
واگذاری تامین برق مجتمع های مسکونی 1390/11/10 1390/11/15
صفحه 7 از 39