کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7399093 مناقصه خرید 38.272 دست لباس فرم کارکنان بانک شامل 34242 دست کت و شلوار به همراه یک ثوب شلوار اضافی و دو عدد پیراهن و 4.030 دست مانتو و شلوار به همراه یک ثوب مانتو اضافی به همراه دو عدد مقنعه استان تهران 1402/09/13 1402/09/21
7390443 مناقصه خرید 38.272 دست لباس فرم کارکنان بانک شامل 34242 دست کت و شلوار به همراه یک ثوب شلوار اضافی و دو عدد پیراهن و 4.030 دست مانتو و شلوار به همراه یک ثوب مانتو اضافی به همراه دو عدد مقنعه استان تهران 1402/09/11 1402/09/21
7389778 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 38.272 دست لباس فرم کارکنان بانک شامل 34.242 دست کت و شلوار به همراه یک ثوب شلوار اضافی و دو عدد پیراهن و 4.030 دست مانتو و استان تهران 1402/09/11 1402/09/21
7368093 مناقصه ارتقای زیرساخت فیزیکی مرکز داده پشتیبان استان اصفهان 1402/09/04 1402/09/11
7366422 مناقصه عملیات تأمین، تست، نصب و راه اندازی مجموعه تجهیزات و لایسنس های مخابراتی مرکز تلفن از نوع مایتل موجود استان تهران 1402/09/04 1402/09/11
7352722 مناقصه عملیات تامین ، تست ، نصب و راه اندازی مجموعه تجهیزات و لایسنس های مخابراتی استان تهران 1402/08/29 1402/09/11
7352646 مناقصه واگذاری عملیات ارتقای زیرساخت فیزیکی مرکز داده پشتیبانی خود استان تهران، استان اصفهان 1402/08/29 1402/09/11
7351129 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تأمین،تست،نصب و راه اندازی مجموعه تجهیزات و لایسنس های مخابراتی مرکز تلفن از نوع مایتل موجود در بانک سپه استان تهران 1402/08/29 1402/09/11
7350697 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی ارتقای زیرساخت فیزیکی مرکز داده پشتیبان اصفهان بانک سپه استان تهران 1402/08/29 1402/09/11
7350301 مناقصه اجاره 60 دستگاه خودروی شخصی با مجوز طرح ترافیک استان تهران 1402/08/29 رجوع به آگهی
7250885 مناقصه طراحی الگوی پیش بینی تقلب و تخلف مبتنی بر هوش مصنوعی استان تهران 1402/08/08 رجوع به آگهی
7043888 مناقصه خرید یک دستگاه لیفتراک برقی 4 چرخ استان تهران 1402/06/22 1402/07/03
7038861 مناقصه تامین یک دستگاه لیفتراک برقی 4 چرخ استان تهران 1402/06/21 1402/07/03
7038698 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یک دستگاه لیفتراک برقی 4 چرخ استان تهران 1402/06/21 1402/07/03
6932838 مناقصه بیمه عمر و حادثه تکمیلی کارکنان استان تهران 1402/05/30 1402/06/07
6932550 مناقصه طرح پایش سلامت کارکنان استان تهران 1402/05/30 1402/06/07
6924130 مناقصه واگذاری بیمه عمر و حادثه تکمیلی کارکنان استان تهران 1402/05/28 1402/06/07
6922642 مناقصه طرح پایش سلامت کارکنان استان تهران 1402/05/28 1402/06/07
6922009 مناقصه بیمه عمر و حادثه تکمیلی کارکنان برای مدت 2 سال استان تهران 1402/05/28 1402/06/07
6922005 مناقصه طرح پایش سلامت کارکنان استان تهران 1402/05/28 1402/06/07
صفحه 1 از 58