مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5996010 مناقصه طراحی و استقرار واحد آینده پژوهی در اداره مطالعات راهبردی و آینده پژوهی 1401/09/08 رجوع به آگهی
5985028 مناقصه تعیین سطح ریسک پذیری کارکنان 1401/09/06 رجوع به آگهی
5982521 مناقصه تجهیز و تغییر کاربری 100 دستگاه خودرو کاپرا به منظور پول رسانی 1401/09/05 1401/09/08
5968222 مناقصه تامین 1495 نفر نیروی نگهبان مسلح 1401/08/30 1401/09/08
5967447 مناقصه تامین 1495 نفر نیروی نگهبان مسلح 1401/08/30 1401/09/08
5967111 مناقصه واگذاری کلیه امور خدماتی با حداقل 4750 نفر نیرو 1401/08/30 1401/09/08
5958752 مناقصه واگذاری کلیه امور خدماتی بانک در سطح کل کشور 1401/08/28 1401/09/08
5958750 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تجهیز و تغییر کاربری تعداد 100 دستگاه خودرو کاپرا به منظور امر پولرسانی 1401/08/28 1401/09/08
5958749 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین 1495 نفر نیروی نگهبان مسلح در سراسر کشور 1401/08/28 1401/09/08
5958569 مناقصه تجهیز و تغییر کاربری 100 دستگاه خودرو کاپرا به منظور پولرسانی 1401/08/28 1401/09/08
5958568 مناقصه واگذاری کلیه امور خدماتی بانک در سطح کشور 1401/08/28 1401/10/08
5944725 مناقصه پشتیبانی سخت افزار و نرم افزار 1408 دستگاه سیستم نوبت دهی 1401/08/23 1401/09/01
5940254 مناقصه طراحی نظام جامع اثر بخش تبلیغات 1401/08/22 رجوع به آگهی
5939142 مناقصه طراحی مدل تعیین جایگاه رقابتی بانک 1401/08/22 رجوع به آگهی
5937162 مناقصه پشتیبانی سخت افزار و نرم افزار 1408 دستگاه سیستم نوبت دهی 1401/08/21 1401/09/01
5935113 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی عمومی یک مرحله ای پشتیبانی سخت افزار و نرم افزار 1208 دستگاه سیستم نوبت دهی 1401/08/21 1401/09/01
5920808 مناقصه پشتیبانی، سخت افزار و نرم افزار 450 دستگاه سیستم نوبت دهی با تامین قطعه 1401/08/16 1401/08/24
5920586 مناقصه واگذاری ارتقاء سخت افزاری و نرم افزاری 80 دستگاه چاپ دسته چک rototype مدل CBD-1000به خود 1401/08/16 1401/08/24
5915155 مناقصه ارتقاء سخت افزاری و نرم افزاری 80 دستگاه چاپ دسته چک Rototype 1401/08/14 1401/08/24
5912340 مناقصه ارتقاء سخت افزاری و نرم افزاری 80 دستگاه چاپ دسته چک rototype مدل CBD-1000 1401/08/14 1401/08/24
صفحه 1 از 49