مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات سایت پشتیبانی اتوماسیون اداری 1398/10/25 1398/10/28
واگذاری سرویس، نگهداری و پشتیبانی 256 دستگاه چاپ دسته چک rototype مدل 2000- cbd 1398/10/25 1398/10/28
فراخوان ارزیابی کیفی سرویس، نگهداری و پشتیبانی 256 دستگاه چاپ دسته چک Rototype مدل CBD-2000 منصوبه د... 1398/10/24 1398/10/28
فراخوان ارزیابی کیفی خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات سایت پشتیبانی اتوماسیون اداری 1398/10/24 1398/10/28
واگذاری خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات سایت پشتیبانی اتوماسیون اداری 1398/10/24 1398/10/28
واگذاری سرویس، نگهداری و پشتیبانی 256 دستگاه چاپ دسته چک rototype مدل 2000- cbd 1398/10/24 1398/10/28
خرید 100 دستگاه خود دریافت ـ خود پرداخت (CRS) 1398/10/11 1398/10/14
فراخوان ارزیابی کیفی راخوان ارزیابی کیفی خرید 100 دستگاه خود دریافت ـ خود پرداخت (CRS) 1398/10/09 1398/10/14
خرید تعداد 100 دستگاه خود دریافت - خود پرداخت CRS 1398/10/09 1398/10/14
تامین 12 دستگاه خودروی پول رسان تویوتا هایلوکس دو کابین تغییر کاربری یافته 1398/09/27 1398/09/30
صفحه 1 از 59