مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عملیات بهسازی سازه و تعمیرات اساسی ساختمان شعبه 1400/10/25 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه سرویس، نگهداری، پشتیبانی ۲۷۲۲ دستگاه صدور آنی کارت مارک Evolis منصوبه 1400/10/25 1400/10/27
مناقصه پروژه سرویس، نگهداری، پشتیبانی ۲۷۲۲ دستگاه صدور آنی کارت 1400/10/23 1400/10/27
مناقصه سرویس ، نگهداری و پشتیبانی 2722 دستگاه صدور آنی کارت 1400/10/23 1400/10/27
مناقصه عملیات بهسازی سازه و تعمیرات اساسی ساختمان 1400/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه بهسازی سازه و تعمیرات اساسی ساختمان شعبه 1400/10/22 1400/10/30
مناقصه خرید پارچه فاستونی کت شلواری و مانتویی بصورت برش خورده 1400/10/13 1400/10/15
مناقصه واگذاری بهسازی سازه و تعمیرات اساسی ساختمان 1400/10/13 1400/10/19
مناقصه خرید پارچه فاستونی کت شلواری و مانتویی بصورت برش خورده 1400/10/11 1400/10/15
مناقصه شناسایی پیمانکار ذیصلاح برای بهسازی سازه و تعمیرات اساسی ساختمان 1400/10/11 1400/10/19
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی بهسازی سازه و تعمیرات شعبه گلستان کرمانشاه 1400/10/11 1400/10/19
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 168000 متر پارچه فاستونی 1400/10/11 1400/10/15
مناقصه واگذاری سرویس، نگهداری،پشتیبانی ۱۴۷۸ دستگاه صدور آنی کارت smart 1400/09/24 1400/09/27
مناقصه واگذاری سرویس، نگهداری،پشتیبانی ۱۴۷۸ دستگاه صدور آنی کارت smart 1400/09/22 1400/09/27
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای سرویس،نگهداری،پشتیبانی ۱۴۷۸دستگاه صدور آنی کارت smart منصوبه درشعب سراسر کشوربا تامین قطعه به مدت 2 سال 1400/09/22 1400/09/27
مناقصه پروژه بهسازی سازه ای ساختمان 1400/09/13 رجوع به آگهی
مناقصه بهسازی سازه ای ساختمان 1400/09/13 1400/09/21
مناقصه خرید تین کلاینت 1400/09/11 1400/09/14
مناقصه پروژه بهسازی سازه ای ساختمان 1400/09/11 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری پروژه بهسازی سازه ساختمان شعبه 1400/09/10 1400/09/21
صفحه 1 از 41