مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه - بازرسی برج جذب به روش تست های غیر مخرب PAUT / TOFD WFMT, PT - حفظ ، نگهداری و ایجاد فضای سبز و تنظیف پالایشگاه و اماکن تابعه 1400/10/25 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری بازرسی برج چذب به روش تست های غیر مخرب- حفظ و نگهداری و ایجاد فضای سبز و تنظیف پالایشگاه و اماکن تابعه 1400/10/21 1400/10/25
مناقصه بازرسی برج جذب به روش تست های غیر مخرب PAUT / TOFD WFMT, PT - حفظ ، نگهداری و ایجاد فضای سبز و تنظیف پالایشگاه و اماکن تابعه 1400/10/21 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی بازرسی برج جذب به روش تست های غیر مخرب 1400/10/15 1400/10/25
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی حفظ و نگهداری, ایجاد فضای سبز و تنظیف 1400/10/15 1400/10/25
مناقصه احداث تصفیه خانه پساب صنعتی پالایشگاه به میزان 150 متر مکعب در روز -تعمیر و بازسازی 12 واحد کمپ 1400/09/27 1400/09/27
مناقصه خرید فوم آتش نشانی 1400/09/27 1400/10/01
مناقصه خرید فوم آتش نشانی ایرانی 1400/09/24 1400/10/01
مناقصه 1-احداث تصفیه خانه پساب صنعتی پالایشگاه به میزان 150 متر مکعب در روز 2-تعمیر و بازسازی 12 واحد کمپ 1400/09/24 1400/09/27
مناقصه خرید فوم آتش نشانی ایرانی 1400/09/24 رجوع به آگهی
مناقصه احداث تصفیه خانه پساب صنعتی پالایشگاه به میزان ۱۵۰ متر مکعب در روز - تعمیر و بازسازی ۱۲ واحد کمپ 1400/09/24 1400/09/27
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تعمیر و بازسازی 12 واحد کمپ فجر 1400/09/17 1400/09/27
مناقصه خرید لوله و اتصالات - هود شیمیایی - فیلتر نهایی آمین 1400/09/17 1400/09/23
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی احداث تصفیه خانه پساب صنعتی پالایشگاه به میزان 150 متر مکعب در روز 1400/09/17 1400/09/27
مناقصه خرید فوم آتش نشانی 1400/09/17 1400/10/01
مناقصه خرید لوله و اتصالات - هود شیمیایی - فیلتر نهایی آمین 1400/09/16 1400/09/23
مناقصه خرید لوله و اتصالات 1400/09/09 1400/09/23
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید هود شیمیایی 1400/09/09 1400/09/23
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید فیلتر نهایی آمین 1400/09/09 1400/09/23
مناقصه 1-تهیه،طبخ، توزیع و سرو غذا و اداره رستورانهای پالایشگاه و اماکن تابعه 1400/08/29 1400/09/10
صفحه 1 از 65