مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
ـ حراست پالایشگاه اماکن تابعه ـ ارتقاء مرکز تلفن پالایشگاه ـ ایمنی، بهداشت، محیط زیست و راهبری آتش ن... 1398/02/26 رجوع به آگهی
ارتقاء مراکز تلفن پالایشگاه شامل: خرید تجهیزات، حمل و نصب و اجرا 1398/02/23 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات حفاظت و حراست از اماکن، اموال و تاسیسات 1398/02/23 رجوع به آگهی
ـ حراست پالایشگاه اماکن تابعه ـ ارتقاء مرکز تلفن پالایشگاه ـ ایمنی، بهداشت، محیط زیست و راهبری آتش... 1398/02/22 رجوع به آگهی
خدمات عمومی، اداری و پشتیبانی مجتمع مسکونی 1398/02/17 رجوع به آگهی
واگذاری تعمیر و نگهداری سیستم های سرمایشی و گرمایشی پالایشگاه و اماکن تابعه 1398/02/17 رجوع به آگهی
تعمیر و بازسازی حصار فیزیکی تاسیسات بندر و تعمیر و نگهداری سیستم های سرمایشی و گرمایشی پالایشگاه و ا... 1398/02/15 رجوع به آگهی
تعمیر و بازسازی حصار فیزیکی تاسیسات بندر و تعمیر و نگهداری سیستم های سرمایشی و گرمایشی پالایشگاه و... 1398/02/12 رجوع به آگهی
خرید کالا P/F BALL VALVE KTM- P/F GATE VALVE C.S M-ORION/ITALY - P/F PROG . LOGIC CONTROL SYS SIEME... 1398/02/09 رجوع به آگهی
فوم سیل با مشخصات مندرج 1398/02/09 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 100