مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
ارزیابی کیفی مناقصه گران جهت اجرای عملیات امور جاری انبار نفت 1396/05/09 رجوع به آگهی
واگذاری تهیه، طبخ و توزیع غذا در رستوران 1396/02/14 رجوع به آگهی
واگذاری تهیه، طبخ و توزیع غذا 1396/02/07 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات جایگاه گاز مایع 1396/01/31 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات جایگاه گاز مایع 1396/01/24 رجوع به آگهی
احداث جایگاه مرزی 1395/11/11 1395/11/11
واگذاری عملیات انبار نفت 1395/11/02 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات انبار نفت 1395/10/26 رجوع به آگهی
واگذاری احداث جایگاه مرزی 1395/10/19 رجوع به آگهی
واگذاری احداث جایگاه مرزی 1395/10/13 رجوع به آگهی
صفحه 6 از 42