مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5962855 مناقصه جذب سرمایه گذار -اجرای عملیات نشت یابی و رفع نشت و عملیات رفع انشعابات 1401/08/29 رجوع به آگهی
5951150 مناقصه آبرسانی ( حفر دو حلقه چاه به عمق 200 متر به روش ضربه ای ) 1401/08/24 1401/09/01
5951135 مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری فاضلاب 1401/08/24 رجوع به آگهی
5940049 مناقصه واگذاری عملیات احداث مخزن 5000 متر مکعبی 1401/08/22 1401/08/28
5939866 مناقصه طرح ایجاد تاسیسات فاضلاب روستاهای دارای اولویت 1401/08/22 1401/08/28
5939063 مناقصه خرید کنتور آب مولتی جت کلاس c کاملا خشک 1401/08/22 1401/08/28
5936294 مناقصه واگذاری عملیات احداث مخزن 5000 متر مکعبی 1401/08/21 1401/08/28
5935266 مناقصه خرید کنتور آب مولتی جت کلاس c کاملا خشک تعداد 11000 دستگاه 1401/08/21 رجوع به آگهی
5928615 مناقصه تعمیرات و رفع حوادث کلیه تاسیسات آبرسانی روستاها 1401/08/18 1401/08/24
5923733 مناقصه تعمیرات و رفع حوادث کلیه تاسیسات آبرسانی 1401/08/17 1401/08/24
5919230 مناقصه نگهداری ، تعمیرات و رفع حوادث کلیه تاسیسات آبرسانی 1401/08/15 رجوع به آگهی
5777768 مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری فاضلاب قسمت غربی -احداث خطوط جمع آوری و انتقال آب چاههای غربی 1401/07/20 1401/07/27
5764883 مناقصه نگهداری ، بهره برداری ، تعمیر و راهبری تصفیه خانه آب شهر 1401/07/17 رجوع به آگهی
5763183 مناقصه پروژه آبرسانی به شهر( حفر دو حلقه چاه به عمق 200 متر به روش ضربه ای) 1401/07/16 1401/07/20
5757815 مناقصه واگذاری خدمات نگهداری، تعمیرات و رفع حوادث کلیه تاسیسات آبرسانی 1401/07/12 رجوع به آگهی
5755168 مناقصه واگذاری پروژه آبرسانی 1401/07/12 1401/07/20
5659782 مناقصه نگهداری ، تعمیرات و رفع حوادث کلیه تاسیسات آبرسانی شهرهای تحت پوشش 1401/06/15 1401/06/20
5655275 مناقصه نگهداری ، تعمیرات و رفع حوادث کلیه تاسیسات آبرسانی شهرهای تحت پوشش 1401/06/14 1401/06/20
5644906 مناقصه ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر 1401/06/10 1401/06/29
5642493 مناقصه عملیات اجرای پروژه آبرسانی به مجتمع 1401/06/09 1401/06/13
صفحه 1 از 67