مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید تجهیزات پشتیبانی کننده شبکه دوربین های مداربسته 1400/10/26 1400/11/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پایگاه اورژانس 115 1400/10/22 1400/10/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پایگاه اورژانس 1400/10/22 1400/10/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پایگاه اورژانس 115 1400/10/22 1400/10/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پایگاه اورژانس 1400/10/22 1400/10/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پایگاه اورژانس 115 1400/10/22 1400/10/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پایگاه اورژانس 115 1400/10/22 1400/10/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پایگاه اورژانس 115 1400/10/22 1400/10/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری تامین نیروی انسانی به منظور انجام امور نگهبانی و انتظامات بیمارستان 1400/10/22 1400/10/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل آزمایشگاه و احداث ورودی اورژانس بیمارستان زرین دشت 1400/10/22 1400/10/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نیروی انسانی 1400/10/20 1400/10/29
مناقصه خرید مواد اولیه غذایی و خدمات طبخ و توزیع غذای دانشکده 1400/10/20 1400/10/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید،حمل، نصب، راه اندازی وگارانتی و اخذ تاییدیه استاندارد یک دستگاه آسانسور کششی 7 توقف نفربر 8 نفره و یک آسانسور 7 توقف ب 1400/10/19 1400/10/25
مناقصه خرید البسه و منسوجات بیماران بیمارستان 1400/10/18 1400/10/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید البسه و منسوجات بیماران بیمارستان 1400/10/18 1400/10/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید البسه و منسوجات بیماران بیمارستان 1400/10/18 1400/10/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید البسه و منسوجات بیماران 1400/10/18 1400/10/28
مناقصه خرید البسه و منسوجات بیماران 1400/10/18 1400/10/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید البسه و منسوجات بیماران بیمارستان 1400/10/18 1400/10/28
مناقصه خرید البسه و منسوجات بیماران 1400/10/18 1400/10/28
صفحه 1 از 59