مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری زیرسازی آسفالت کوچه ها و معابر شهر 1399/05/02 1399/05/19
احداث خیابان ۱۸ متری و بلوار 1399/05/02 1399/05/19
مناقصه وصول عوارض نوسازی, کسب و پیشه و پسماند اماکن تجاری و خدماتی 1399/04/31 رجوع به آگهی
واگذاری زیرسازی آسفالت کوچه ها و معابر شهر 1399/04/19 1399/04/29
احداث خیابان ۱۸ متری و بلوار 1399/04/19 1399/04/29
احداث پارک 1399/04/19 1399/04/29
نگهداری و توسعه فضای سبز شهر 1399/04/19 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات شهری 1399/04/19 1399/04/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهداری وتوسعه فضای سبز شهر جم 1399/03/21 1399/03/31
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات شهری شهر جم 1399/03/31
صفحه 1 از 16