مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه اجرای بلوار 1400/10/28 1400/11/03
مناقصه اجرای بلوار 1400/10/26 1400/11/03
مناقصه واگذاری مدیریت و ساماندهی جایگاه گاز CNG 1400/10/26 1400/11/09
مناقصه واگذاری مدیریت و ساماندهی جایگاه گاز CNG 1400/10/18 1400/11/09
مناقصه زیرسازی و آسفالت کوچه ها و معابر 1400/10/18 رجوع به آگهی
مناقصه زیرسازی و آسفالت کوچه ها و معابر 1400/10/09 1400/10/18
مناقصه واگذاری پیاده رو سازی خیابان های سطح شهر 1400/09/28 1400/10/01
مناقصه اجرای خیابان ۱۸ متری 1400/09/25 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای بلوار 1400/09/25 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری پیاده رو سازی خیابان های سطح شهر 1400/09/23 1400/10/01
مناقصه پیاده رو سازی خیابان 1400/09/21 1400/10/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای خیابان 18 متری شورا 1400/09/18 1400/09/25
مناقصه اجرای خیابان 1400/09/18 1400/09/25
مناقصه اجرای خیابان ۱۸ متری 1400/09/18 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای بلوار 1400/09/18 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای بلوار 1400/09/18 1400/09/25
مناقصه واگذاری پیاده رو سازی خیابان های سطح شهر 1400/09/04 1400/09/04
مناقصه اجرای بلوار 1400/09/03 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای خیابان 18 متری 1400/09/03 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای خیابان 1400/09/02 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 11