کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7397497 مناقصه TETRACHLOROETHYLENE استان خوزستان 1402/09/12 رجوع به آگهی
7397286 مناقصه FIRE WATER PUMP استان خوزستان 1402/09/12 رجوع به آگهی
7397274 مناقصه PALAZZOLIPLUG استان خوزستان 1402/09/12 رجوع به آگهی
7397011 مناقصه داکت استان خوزستان 1402/09/12 رجوع به آگهی
7397003 مناقصه FILTER استان خوزستان 1402/09/12 رجوع به آگهی
7393235 مناقصه electrical devices استان خوزستان 1402/09/11 رجوع به آگهی
7382040 مناقصه CAPACTTY استان خوزستان 1402/09/07 رجوع به آگهی
7382015 مناقصه POLYPROPYLENE IMPELLER استان خوزستان 1402/09/07 رجوع به آگهی
7381998 مناقصه ELECTRIC PART -TURN ACTUATOR استان خوزستان 1402/09/07 رجوع به آگهی
7376987 مناقصه موتور فن کولینگ استان خوزستان 1402/09/06 رجوع به آگهی
7376978 مناقصه رله VAMP140 استان خوزستان 1402/09/06 1402/09/14
7376971 مناقصه CHECK VALVE استان خوزستان 1402/09/06 رجوع به آگهی
7373355 مناقصه coupling استان خوزستان 1402/09/05 رجوع به آگهی
7366120 مناقصه gps network time sever tm 1000a استان خوزستان 1402/09/04 رجوع به آگهی
7356575 مناقصه redox solution استان خوزستان 1402/08/30 رجوع به آگهی
7352828 مناقصه freqency inverter استان خوزستان 1402/08/29 1402/09/04
7352803 مناقصه hose استان خوزستان 1402/08/29 رجوع به آگهی
7344767 مناقصه CENTRIFUGAL FAN استان خوزستان 1402/08/27 رجوع به آگهی
7344756 مناقصه باتری fire استان خوزستان 1402/08/27 رجوع به آگهی
7344753 مناقصه EXPL OSION PROOF استان خوزستان 1402/08/27 1402/09/04
صفحه 1 از 56