مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید 24.000 کیلوگرم پلی الکترولیت آتیونی 1397/12/01 رجوع به آگهی
خرید 10/000 کیلوگرم پلی الکترولیت کانیونی 1397/12/01 رجوع به آگهی
خرید 10/000 کیلوگرم پلی الکترولیت کانیونی 1397/11/29 رجوع به آگهی
خرید 24.000 کیلوگرم پلی الکترولیت آتیونی 1397/11/29 رجوع به آگهی
خرید FILM TYPE PACKING MATERIAL UPVC 1397/11/17 رجوع به آگهی
خرید 2 ست شامل هر ست 132 عدد از قطعات مورد نیاز تعمیرات اساسی توربین های گازی آلستوم تایپ 1397/11/09 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات تحکیم بستر (اجرای شمع بتنی درجا) ساختمان جدید HSE 1397/11/08 رجوع به آگهی
خرید 2 ست شامل هر ست 132 عدد از قطعات مورد نیاز تعمیرات اساسی توربین های گازی آلستوم تایپ 1397/11/08 رجوع به آگهی
خرید 1.800 تن کلروفریک 1397/10/12 رجوع به آگهی
عملیات تحکیم بستر (اجرای شمع بتنی درجا) ساختمان جدید HSE 1397/10/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 97