کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7379634 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی عملیات اجرایی تعریض و بهسازی جاده حد فاصل میدان پرچم تا درب دوم مجتمع بندری پارس کنگان استان بوشهر 1402/09/07 1402/09/14
7374573 مناقصه واگذاری عملیات اجرایی تعریض و بهسازی جاده استان بوشهر 1402/09/06 رجوع به آگهی
7360537 مناقصه عملیات اجرایی لایروبی کانال، سد،کالورت، دهانه پل و رفع انسداد مسیل استان بوشهر 1402/09/01 رجوع به آگهی
7358676 مناقصه عملیات اجرایی لایروبی کانال، کالورت، دهانه پل و رفع انسداد مسیل استان بوشهر 1402/09/01 1402/09/07
7346941 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید انواع کولر گازی اسپیلت استان بوشهر 1402/08/28 1402/09/04
7344228 مناقصه خرید انواع کولر گازی اسپلیت استان بوشهر 1402/08/27 رجوع به آگهی
7311334 مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید سامانه مدیریت برق و امور مشترکین سازمان منطقه ویژه استان بوشهر 1402/08/27 1402/09/01
7310794 مناقصه خرید یک دستگاه ترانسفورماتور MVA3.5 -33/20KV استان بوشهر 1402/08/25 1402/08/30
7309348 مناقصه تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات و تجهیزات برقی مکانیکی و ساختمان های مخازن ، ایستگاه های پمپاژ و خطوط انتقال آب استان بوشهر 1402/08/25 1402/08/30
7308139 مناقصه عملیات اجرایی لایروبی کانال، سد،کالورت، دهانه پل و رفع انسداد مسیل استان بوشهر 1402/08/24 رجوع به آگهی
7308064 مناقصه خرید یک دستگاه ترانسفورماتور MVA 3.5 - 33/20 kV استان بوشهر 1402/08/24 رجوع به آگهی
7307410 مناقصه خرید سامانه مدیریت برق و امور مشترکین استان بوشهر 1402/08/24 رجوع به آگهی
7306189 مناقصه تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات و تجهیزات برقی، مکانیکی و ساختمان های مخازن، ایستگاه های پمپاژ و خطوط انتقال آب استان بوشهر 1402/08/24 رجوع به آگهی
7304979 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید تجهیزات امداد و نجات آتش نشانی استان بوشهر 1402/08/24 1402/08/29
7297324 مناقصه عملیات اجرایی لایروبی کانال، سد،کالورت، دهانه پل و رفع انسداد مسیل محدوده پارس استان بوشهر 1402/08/22 رجوع به آگهی
7296775 مناقصه خرید سامانه مدیریت برق و امور مشترکین استان بوشهر 1402/08/22 رجوع به آگهی
7296723 مناقصه تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات و تجهیزات برقی، مکانیکی و ساختمانهای مخازن، ایستگاههای پمپاژ و خطوط انتقال آب استان بوشهر 1402/08/22 رجوع به آگهی
7296675 مناقصه خرید تجهیزات امداد و نجات آتش نشانی استان بوشهر 1402/08/22 رجوع به آگهی
7296649 مناقصه خرید یک دستگاه ترانسفورماتور MVA 3.5 - 33/20 kV استان بوشهر 1402/08/22 رجوع به آگهی
7292383 مناقصه بررسی راهکارهای ارتقاء صادرات و تحلیل اثرات آن بر توسعه منطقه استان تهران 1402/08/21 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 122