مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه احداث سد بتنی تثبیت بستر (Bedsill) رودخانه 1400/10/26 رجوع به آگهی
مناقصه احداث سد بتنی تثبیت بستر (Bedsill) 1400/10/22 1400/10/28
مناقصه خدمات تعمیر و نگهداری و اصلاح شبکه 20 کیلو ولت و شبکه برق فضای شهری و روشنایی معابر 1400/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات تعمیر و نگهداری و اصلاح شبکه 20 کیلو ولت و شبکه برق فضای شهری و روشنایی معابر 1400/10/21 1400/10/26
مناقصه خرید آب معدنی 1400/10/15 1400/10/13
مناقصه خرید آب معدنی 1/5 لیتری 1400/10/11 1400/10/13
مناقصه جذب سرمایه گذار جهت پروژه اجرای مجتمع مدیریت ضایعات فضای سبز 1400/10/11 رجوع به آگهی
مناقصه انجام عملیات ترمیم و آسفالت محوطه و خیابان در سطح منطقه ویژه 1400/10/08 1400/10/11
مناقصه انجام عملیات ترمیم و آسفالت محوطه و خیابان در سطح منطقه ویژه 1400/10/07 1400/10/11
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 145000 شل آب معدنی 1/5 لیتری 1400/10/06 1400/10/13
مناقصه انجام عملیات ترمیم و آسفالت محوطه و خیابان در سطح منطقه ویژه 1400/10/05 1400/10/11
مناقصه انجام عملیات ترمیم و آسفالت محوطه و خیابان 1400/10/04 1400/10/11
مناقصه بهسازی و نگهداشت زیرساخت های معیوب 1400/09/25 1400/09/24
مناقصه بهسازی و نگهداشت زیرساخت های معیوب سازمان منطقه ویژه در سطح منطقه 1400/09/24 1400/09/24
مناقصه بهسازی و نگهداشت زیرساخت های معیوب 1400/09/23 1400/10/07
مناقصه بهسازی و نگهداشت زیرساخت های معیوب 1400/09/23 1400/09/24
مناقصه بهسازی و نگهداشت زیر ساختهای معیوب 1400/09/20 1400/09/24
مناقصه خدمات راهبری ، نگهداری، سرویس و تعمیر تاسیسات و تجهیزات 1400/09/18 1400/09/13
مناقصه خدمات راهبری ، نگهداری، سرویس و تعمیر تاسیسات و تجهیزات 1400/09/17 1400/09/13
مناقصه خدمات تعمیر و نگهداری سیستم های اعلام و اطفاء حریق اتوماتیک و بازدید از سیستم های ردیاب خودرو سازمان 1400/09/16 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 101