مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
احداث ساختمان خوابگاه فرودگاه بین المللی 1397/12/02 رجوع به آگهی
نگهداشت، پشتیبانی و بهبود سرویس های اطلاعاتی و ارتباطی 1397/12/02 رجوع به آگهی
احداث خوابگاه 1397/11/30 رجوع به آگهی
نگهداشت، پشتیبانی و بهبود سرویس های اطلاعاتی و ارتباطی 1397/11/30 رجوع به آگهی
احداث ساختمان خوابگاه فرودگاه 1397/11/28 رجوع به آگهی
نگهداشت، پشتیبانی و بهبود سرویس های اطلاعاتی و ارتباطی 1397/11/28 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات تنظیفات و پذیرایی منطقه 1397/11/25 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات تنظیفات و پذیرایی منطقه 1397/11/24 رجوع به آگهی
خدمات عمومی و پشتیبانی 1397/11/23 رجوع به آگهی
خدمات عمومی و پشتیبانی 1397/11/17 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 150