مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تهیه و تأمین اجناس و نگهداری و راهبری تأسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمان ستادی 1400/05/23 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات تامین خودروهای سبک استیجاری 1396/12/16 1397/01/08
مناقصه عملیات تهیه و تامین اجناس نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی، الکتریکی ساختمان ستادی و مراکز مخابرات تابعه 1396/08/25 رجوع به آگهی
مناقصه لغو مناقصه با موضوع نگهداری و بازسازی شبکه های کابل هوایی سیستم های -pgs-wll-access با تامین مصالح وملزومات 1396/08/21 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات تهیه وتامین اجناس و نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمان ستادی و مراکز تابعه 1396/08/03 1396/08/24
مناقصه اجرای عملیات فیبر نوری ارتباطی 1395/12/02 1395/12/15
مناقصه عملیات تهیه و تامین اجناس و نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی 1395/11/21 1395/12/08
مناقصه اجرای عملیات فیبر نوری ارتباطی 1395/08/27 1395/09/09
مناقصه عملیات نگهداری و بازسازی شبکه های کابل و هوایی و سیستم های ACCESS, PGS,WLL مراکز مخابرات 1395/08/19 1395/09/17
مناقصه اجرای عملیات فیبر نوری ارتباطی (ترنکی) مراکز مخابرات 1395/08/16 1395/09/09
مناقصه عملیات تامین خودروهای سبک استیجاری 1395/08/10 1395/09/03
مناقصه اجرای عملیات فیبرنوری ارتباطی 1395/07/15 1395/08/05
مناقصه عملیات نگهداری و بازسازی شبکه های کابل و هوایی و سیستم های ACCESS - PGS - WLL مراکز مخابرات 1395/06/17 1395/07/04
مناقصه عملیات نگهداری و بازسازی شبکه های کابل و هوایی و سیستم های access- pgs- wll مراکز 1395/06/15 1395/06/24
مناقصه عملیات تهیه و تامین اجناس و نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی 1395/04/20 1395/04/30
مناقصه عملیات تهیه و تامین اجناس و نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی 1395/04/19 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای عملیات حفاری - کابلکشی و مفصلبندی 1395/03/12 1395/04/02
مناقصه تهیه و تامین اجناس و نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی 1395/03/03 1395/03/19
مناقصه واگذاری اجرای عملیات کابل کشی و مفصل بندی فیبر نوری 1395/02/15 1395/02/29
مناقصه اجرای عملیات کابل کشی و مفصل بندی 1394/11/19 1394/12/05
صفحه 1 از 15