مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
عملیات تامین خودروهای سبک استیجاری 1396/12/16 1397/01/08
عملیات تهیه و تامین اجناس نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی، الکتریکی ساختمان ستادی و مراکز مخابرات ت... 1396/08/25 رجوع به آگهی
لغو مناقصه با موضوع نگهداری و بازسازی شبکه های کابل هوایی سیستم های -pgs-wll-access با تامین مصالح و... 1396/08/21 رجوع به آگهی
عملیات تهیه وتامین اجناس و نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمان ستادی و مراکز تابعه 1396/08/03 1396/08/24
اجرای عملیات فیبر نوری ارتباطی 1395/12/02 1395/12/15
عملیات تهیه و تامین اجناس و نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی 1395/11/21 1395/12/08
اجرای عملیات فیبر نوری ارتباطی 1395/08/27 1395/09/09
عملیات نگهداری و بازسازی شبکه های کابل و هوایی و سیستم های ACCESS, PGS,WLL مراکز مخابرات 1395/08/19 1395/09/17
اجرای عملیات فیبر نوری ارتباطی (ترنکی) مراکز مخابرات 1395/08/16 1395/09/09
عملیات تامین خودروهای سبک استیجاری 1395/08/10 1395/09/03
صفحه 1 از 30