مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خدمات بیمه تکمیلی (درمان -حادثه و عمر) کارکنان 1400/10/15 1400/10/19
مناقصه تامین کامپیوتر و قطعات مورد نیاز 1400/10/06 1400/10/08
مناقصه تامین تجهیزات HPE مورد نیاز خود 1400/10/06 1400/10/08
مناقصه تامین خدمات بیمه تکمیلی (درمان، حادثه و عمر) کارکنان خود 1400/09/24 1400/09/28
مناقصه تجهیزات DELL مورد نیاز 1400/09/22 1400/09/23
مناقصه خرید تجهیزات HPE - خرید تجهیزات DELL 1400/09/06 رجوع به آگهی
مناقصه تامین تجهیزات HPE 1400/08/24 1400/08/26
مناقصه تامین تجهیزات DELL 1400/08/24 1400/08/26
مناقصه خرید دیزل ژنراتور خود 1400/08/20 1400/08/23
مناقصه خرید دیزل ژنراتور 1400/08/20 1400/08/23
مناقصه خرید دیزل ژنراتور خود 1400/08/03 1400/08/05
مناقصه کامپیوتر و قطعات 1400/06/15 1400/06/16
مناقصه تامین لایسنس و تجهیزات HPE مورد نیاز خود 1400/06/14 1400/06/16
مناقصه تامین پیمانکار آزمایشگاه های نرم افزار در حوزه ارزیابی و پشتیبانی فنی 1400/06/01 1400/06/03
مناقصه تجهیزات HPE ـ تجهیزات EMC2 1400/06/01 رجوع به آگهی
مناقصه تامین پیمانکار آزمایشگاه های نرم افزار در حوزه ارزیابی و پشتیبانی فنی محصولات نرم افزاری حوزه سلامت 1400/06/01 1400/06/03
مناقصه تجهیزات HPE ـ تجهیزات EMC۲ 1400/06/01 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تجهیزات HPE خود 1400/05/16 1400/05/18
مناقصه خرید تجهیزات EMC2 1400/05/16 1400/05/18
مناقصه خرید تجهیزات Cisco خود 1400/05/16 1400/05/18
صفحه 1 از 16