مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تعمیرات اساسی ساختمان 1398/03/13 1398/03/21
تکمیل طبقه همکف و اول ساختمان 1398/02/07 1398/02/11
تکمیل طبقه همکف و اول ساختمان اداری 1398/02/04 1398/02/11
تکمیل طبقه همکف و اول ساختمان اداری 1398/02/04 1398/02/11
واگذاری سلف دانشجویی و رستوران آزاد 1397/12/22 1398/01/06
سلف دانشجویی و رستوران آزاد دانشگاه 1397/12/02 1397/12/07
واگذاری سلف دانشجویی و رستوران آزاد 1397/11/29 1397/12/07
انجام امور عمومی و خدماتی (پشتیبانی) 1397/10/17 1397/10/23
تهیه و طبخ غذای دانشجویی 1397/07/08 1397/07/11
تهیه مواد اولیه و نظارت بر طبخ و توزیع 1397/07/04 1397/07/11
صفحه 1 از 3