مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید تجهیزات رایانه ای و خرید و نصب سیستم اعلان حریق 1398/03/07 رجوع به آگهی
نصب و راه اندازی سیستم اعلان حریق در شهرستان و خرید تجهیزات رایانه ای 1398/03/05 1398/03/07
تامین برخی اقلام و تجهیزات مورد نیاز خود 1398/03/05 رجوع به آگهی
زمین مرجع نمودن نقشه های ثبتی 1398/03/02 1398/03/04
واگذاری انجام عملیات ژئورفرنس (زمین مرجع) 1398/03/02 1398/03/04
واگذاری انجام عملیات ژئورفرنس (زمین مرجع) در شهرستان های تابعه 1398/02/31 1398/03/04
تامین برخی اقلام و تجهیزات مورد نیاز -خرید اسکنر، خرید و نصب UTM- خرید و نصب سیستم اعلان و اطفاء حری... 1398/02/19 1398/02/20
تامین برخی اقلام و تجهیزات مورد نیاز -خرید اسکنر، خرید و نصب UTM- خرید و نصب سیستم اعلان و اطفاء حری... 1398/02/18 1398/02/20
ایجاد سیستم آرشیو الکترونیکی پرونده های ثبتی 1398/01/31 رجوع به آگهی
ایجاد سیستم آرشیو الکترونیکی پرونده های ثبتی 1398/01/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 11