کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7404555 مناقصه تهیه، نصب ، راه اندازی و احداث ساختمان سوئیچگیرهای برق استان خراسان رضوی 1402/09/14 رجوع به آگهی
7404186 مناقصه اجرای باندوال مخازن 1و2و3 همرا با سیستم روشنایی و صاعقه گیر. استان خراسان رضوی 1402/09/14 1402/09/25
7404183 مناقصه تهیه، نصب ، راه اندازی و احداث ساختمان سوئیچگیرهای برق استان خراسان رضوی 1402/09/14 1402/09/25
7403725 مناقصه اجرای باندوال مخازن 1 و 2 و 3 همراه با سیستم روشنایی و صاعقه گیر استان خراسان رضوی 1402/09/14 رجوع به آگهی
7403652 مناقصه تهیه، نصب ، راه اندازی و احداث ساختمان سوئیچگیرهای برق استان خراسان رضوی 1402/09/14 1402/10/10
7403185 مناقصه اجرای باندوال مخازن 1و2و3 همرا با سیستم روشنایی و صاعقه گیر استان خراسان رضوی 1402/09/14 رجوع به آگهی
7402413 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی فراخوان ارزیابی کیفی خرید انواع شیر اطمینان استان خراسان رضوی 1402/09/13 1402/09/27
7402410 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی فراخوان ارزیابی کیفی خرید انواع شیرهای توپی بهمراه لوازم یدکی مربوطه استان خراسان رضوی 1402/09/13 1402/09/27
7385342 مناقصه احداث ایستگاه شماره 2 ایمنی و آتش نشانی TYPE B استان خراسان رضوی 1402/09/08 1402/09/19
7383246 مناقصه واگذاری نگهداری و تعمیرات تصفیه خانه فاضلاب کمپ و شهرک نفت استان خراسان رضوی 1402/09/08 رجوع به آگهی
7380139 مناقصه واگذاری نگهداری و تعمیرات تصفیه خانه فاضلاب کمپ و شهرک نفت استان خراسان رضوی 1402/09/07 رجوع به آگهی
7378588 مناقصه احداث ایستگاه شماره 2 ایمنی و آتش نشانی TYPE B استان خراسان رضوی 1402/09/07 1402/09/19
7378584 مناقصه نگهداری و تعمیرات تصفیه خانه فاضلاب کمپ و شهرک استان خراسان رضوی 1402/09/07 1402/10/03
7373333 مناقصه احداث ایستگاه شماره 2 ایمنی و آتش نشانی TYPE B استان خراسان رضوی 1402/09/05 1402/09/19
7368618 مناقصه نگهداری و تعمیرات تصفیه خانه فاضلاب کمپ و شهرک نفت سرخس استان خراسان رضوی 1402/09/04 1402/09/19
7355006 مناقصه خرید پنج هزار متر LINE PIPE,SEAMLESS استان خراسان رضوی 1402/08/30 رجوع به آگهی
7352081 مناقصه خرید پنج هزار متر LINE PIPE,SEAMLESS . استان خراسان رضوی 1402/08/29 رجوع به آگهی
7309484 مناقصه خرید مجموعا 1562 فوت راداستیل استان خراسان رضوی 1402/08/25 رجوع به آگهی
7306912 مناقصه خرید لوازم یدکی شیر توپی .HOPKINSON استان خراسان رضوی 1402/08/24 رجوع به آگهی
7300118 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی فراخوان ارزیابی کیفی خرید 5 هزار متر لوله بدون درز استان خراسان رضوی 1402/08/22 1402/09/06
صفحه 1 از 76