مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
شناسایی و انتخاب سرمایه گذاران ذیصلاح برای مشارکت در ساخت مجموعه تجاری، مذهبی و محوطه سازی مربوطه 1398/01/18 رجوع به آگهی
تهیه و ساخت و نصب چراغهای چشمک زن و تابلوهای اسامی بلوارها و خیابانهای باقیمانده 1397/12/25 1397/12/28
تهیه و ساخت و نصب چراغ های چشمک زن و تابلوهای اسامی بلوارها و خیابان - تهیه مصالح و اجرای عملیات محو... 1397/12/22 1397/12/28
تهیه مصالح و اجرای بخشی از عملیات آماده سازی معابر اصلی و فرعی - تهیه مصالح و اجرا و تکمیل شبکه انتق... 1397/12/21 1397/12/28
واگذاری تهیه و ساخت و نصب چراغ های چشمک زن و تابلوهای اسامی بلوارها و خیابان های باقیمانده و تهیه مص... 1397/12/20 1397/12/28
تهیه مصالح و اجرای عملیات آماده سازی معابر اصلی و فرعی 1397/12/01 1397/12/04
تهیه مصالح و اجرای عملیات آماده سازی معابر اصلی و فرعی 1397/11/29 1397/12/04
تهیه مصالح و اجرای بخشی از عملیات آماده سازی معابر اصلی و فرعی محله 1397/11/29 رجوع به آگهی
تهیه مصالح و تکمیل مسجد و مجموعه مذهبی مرکز برزن دوم شهر ـ تهیه مصالح و تکمیل سفت کاری و اجرای نازک... 1397/11/27 1397/12/01
تهیه مصالح و اجرا و تکمیل شبکه انتقال آب و شبکه جمع آوری فاضلاب به صورت پراکنده در سطح محلات مختلف ش... 1397/11/27 1397/12/01
صفحه 1 از 48