مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تهیه مصالح و تکمیل مسجد و مجموعه مذهبی مرکز برزن دوم شهر ـ تهیه مصالح و تکمیل سفت کاری و اجرای نازک... 1397/11/27 1397/12/01
تهیه مصالح و اجرا و تکمیل شبکه انتقال آب و شبکه جمع آوری فاضلاب به صورت پراکنده در سطح محلات مختلف ش... 1397/11/27 1397/12/01
تهیه و ساخت و نصب چراغهای چشمک زن و تابلوهای اساسی بلوارها و خیابان های باقیمانده 1397/11/24 1397/12/01
تهیه مصالح و تکمیل مسجد و مجموعه مذهبی مرکز برزن دوم شهر ـ تهیه مصالح و تکمیل سفت کاری و اجرای نازک... 1397/11/24 1397/12/01
تهیه مصالح و اجرا و تکمیل شبکه انتقال آب و شبکه جمع آوری فاضلاب به صورت پراکنده در سطح محلات مختلف ش... 1397/11/24 1397/12/01
تهیه مصالح و اجرای عملیات آماده سازی معابر اصلی و فرعی 1397/11/10 1397/11/13
تهیه مصالح و اجرای عملیات آماده سازی معابر اصلی و فرعی 1397/11/08 1397/11/13
انتخاب سرمایه گذار ذیصلاح برای مشارکت در ساخت قطعات مسکونی, تجاری مسکونی , تجاری و خدماتی 1397/10/29 رجوع به آگهی
فراخوان تهیه مصالح و اجرای عملیات آماده سازی معابر اصلی و فرعی محله 1397/10/26 1397/10/30
تهیه مصالح و تکمیل مسجد و مجموعه مذهبی و تهیه مصالح و تکمیل سفت کاری و اجرای نازک کاری مدرسه 15 کلاس... 1397/10/26 1397/10/30
صفحه 1 از 47