مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5994090 مناقصه تهیه مصالح و احداث کامل مدرسه 12 کلاسه -تهیه مصالح و احداث کامل مدرسه 12 کلاسه در قطعه 53 - تهیه مصالح اماده سازی و احداث پارت اول پارک فرهنگی 1401/09/08 1401/09/15
5986984 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تهیه مصالح، آماده سازی و احداث پارت اول پارک 1401/09/06 1401/09/15
5986980 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تهیه مصالح و احداث کامل مدرسه 12 کلاسه 1401/09/06 1401/09/15
5986979 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تهیه مصالح و احداث کامل مدرسه 12 کلاسه 1401/09/06 1401/09/15
5986549 مناقصه 1-تهیه مصالح و احداث کامل مدرسه 12 کلاسه -2- تهیه مصالح و احداث کامل مدرسه -تهیه مصالح اماده سازی و احداث پارت اول 1401/09/06 1401/09/15
5967408 مناقصه انتخاب انبوه سازان یا پیمانکاران ذیصلاح نهضت ملی مسکن جهت 4000 واحد مسکونی 1401/08/30 1401/09/05
5961754 مناقصه برای انتخاب انبوه سازان یا پیمانکاران ذیصلاح نهضت ملی مسکن جهت 4000 واحد مسکونی 1401/08/28 1401/09/05
5958978 مناقصه انتخاب انبوه سازان یا پیمانکاران ذیصلاح نهضت ملی مسکن جهت 4000 واحد مسکونی 1401/08/28 1401/09/05
5949244 مناقصه تهیه مصالح و احداث شبکه برق هوایی 20 کیلوولت و روشنایی - تهیه مصالح و اجرای شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب - تهیه مصالح و اجرای سفتکاری و نازک کاری مدرسه 12 کلاسه - تهیه مصالح و تعمیرات و تکمیل... 1401/08/24 1401/08/29
5942673 مناقصه تهیه مصالح و اجرای بلوک دوم پارک مرکز برزن 1401/08/22 1401/08/29
5942259 مناقصه تهیه مصالح و احداث شبکه برق هوایی 20کیلوولت و روشنایی 1401/08/22 1401/08/29
5942249 مناقصه تهیه مصالح و اجرای سفتکاری و نازک کاری مدرسه 10 کلاسه 1401/08/22 1401/08/29
5942243 مناقصه تهیه مصالح و تعمیرات و تکمیل عملیات اجرایی ابنیه، تأسیسات الکتریکی و مکانیکی و زیربنایی شهر 1401/08/22 1401/08/29
5942241 مناقصه تهیه مصالح و اجرای سفتکاری و نازک کاری مدرسه 12 کلاسه 1401/08/22 1401/08/29
5942206 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب محلات دیار 1 (D1)، قسمت دوم دیار 6 (D6) و دیار 7 (D7) 1401/08/22 1401/08/29
5940599 مناقصه تهیه مصالح و احداث شبکه برق هوایی 20 کیلوولت و روشنایی - تهیه مصالح و اجرای شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب محلات و... 1401/08/22 1401/08/29
5920160 مناقصه انتخاب سرمایه گذار ذیصلاح برای مشارکت در ساخت قطعات مسکونی 1401/08/16 1401/08/19
5918392 مناقصه انتخاب سرمایه گذار ذیصلاح برای مشارکت در ساخت قطعه مسکونی شماره 5 1401/08/15 1401/08/19
5918389 مناقصه انتخاب سرمایه گذار ذیصلاح برای مشارکت در ساخت قطعه مسکونی 1401/08/15 1401/08/19
5913541 مناقصه انتخاب سرمایه گذار ذیصلاح برای مشارکت در ساخت قطعات مسکونی 1401/08/14 1401/08/18
صفحه 1 از 42