مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه انتخاب سرمایه گذار ذیصلاح برای مشارکت در ساخت قطعات مسکونی 1400/09/25 رجوع به آگهی
مناقصه مشارکت در ساخت قطعات مسکونی 1400/09/22 رجوع به آگهی
مناقصه آتشنشانی- مسجد- فضای سبز 1400/09/21 1400/10/07
مناقصه تهیه مصالح و اجرای ساختمان اداری و تکمیل آشیانه آتشنشانی 1400/09/20 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه مصالح و اجرای ساختمان اداری و تکمیل آشیانه آتشنشانی 1400/09/18 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای ساختمان اداری و تکمیل آشیانه آتشنشانی واقع در محله ایثار یک شهر جدید فولادشهر 1400/09/18 1400/09/23
مناقصه تهیه مصالح و اجرای فیلتراسیون منابع 1400/09/14 1400/09/20
مناقصه آماده سازی اولیه، توسعه، حفظ و نگهداری فضای سبز و تأسیسات مربوطه 1400/09/14 1400/09/20
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تهیه مصالح و کلیه عملیات اجرایی مدرسه 12 کلاسه 1400/09/14 1400/09/20
مناقصه آماده سازی اولیه -توسعه حفظ و نگهداری فضای سبز و تاسیسات و .... 1400/09/13 1400/09/20
مناقصه آماده سازی اولیه، توسعه، حفظ و نگهداری فضای سبز و تاسیسات - تهیه مصالح و کلیه عملیات اجرای مدرسه 15 کلاسه- تهیه مصالح و اجرای فیلتراسیون منابع محلات 1400/09/11 1400/09/20
مناقصه تهیه مصالح و اجرای ساختمان اداری و تکمیل آشیانه آتشنشانی ـ تهیه مصالح و اجرای عملیات اسکلت ، سفت کاری و نازک کاری مسجد ـ آماده سازی اولیه، توسعه، حفظ و نگهداری فضای سبز و تاسیسات مربوطه 1400/08/20 1400/08/22
مناقصه تهیه مصالح و اجرای ساختمان اداری و تکمیل آشیانه آتشنشانی ـ تهیه مصالح و اجرای عملیات اسکلت ، سفت کاری و نازک کاری مسجد ـ آماده سازی اولیه، توسعه، حفظ و نگهداری فضای سبز و تاسیسات مربوطه 1400/08/18 1400/08/22
مناقصه تکمیل آشیانه آتشنشانی - سفت کاری و نازک کاری مسجد -آماده سازی اولیه، توسعه، حفظ و نگهداری فضای سبز و تأسیسات 1400/08/18 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه مصالح و اجرای ساختمان اداری و تکمیل آشیانه آتشنشانی 1400/08/17 1400/08/22
مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات اسکلت، سفت کاری و نازک کاری مسجد 1400/08/17 1400/08/22
مناقصه - تهیه مصالح و اجرای ساختمان اداری و تکمیل آشیانه - تهیه مصالح و اجرای عملیات اسکلت، سفت کاری و نازک کاری - آماده سازی اولیه، توسع، حفظ و نگهداری فضای سبز و تاسیسات 1400/07/18 1400/07/19
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای آماده سازی اولیه، توسعه، حفظ و نگهداری فضای سبز و تأسیسات 1400/07/13 1400/07/19
مناقصه مصالح و اجرای عملیات اسکلت، سفت کاری و نازک کاری مسجد 1400/07/12 1400/07/19
مناقصه تهیه مصالح و اجرای ساختمان اداری و تکمیل آشیانه آتش نشانی - تهیه مصالح و اجرای عملیات اسکلت، سفت کاری و نازک کاری مسجد- آماده سازی اولیه، توسع، حفظ و نگهداری فضای سبز و تاسیسات 1400/07/12 1400/07/19
صفحه 1 از 37