کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7680788 مناقصه واگذاری انجام خدمات سرویس، نگهداری و تعمیرات سخت افزاری کامپیوترها، پرینترها و اسکنرهای ایستگاه های کاری حوزه ستادی استان تهران 1402/11/29 1402/12/03
7677563 مناقصه واگذاری انجام خدمات سرویس، نگهداری و تعمیرات سخت افزاری کامپیوترها، پرینترها و اسکنرهای ایستگاه های کاری حوزه ستادی استان تهران 1402/11/28 1402/12/03
6935502 مناقصه پوشش سیلیکون رابر RTV استان تهران 1402/05/31 رجوع به آگهی
6935210 مناقصه بیمه حوادث ناشی از برق مشترکین خانگی و تجاری استان تهران 1402/05/31 رجوع به آگهی
6933645 مناقصه فراخوان بررسی استانداردهای تولید در مورد تامین کنندگان پوشش سیلیکون رابر RTV استان تهران 1402/05/30 رجوع به آگهی
6884154 مناقصه رصد فناوریهای نوین برای بخش توزیع صنعت برق در افق ده ساله استان تهران 1402/05/17 رجوع به آگهی
6801100 مناقصه انجام خدمات تهیه طبخ و توزیع غذای گرم ،جلسات میهمانان و کشیک کارکنان استان تهران 1402/04/25 1402/04/29
6795027 مناقصه انجام خدمات تهیه طبخ و توزیع غذای گرم ،جلسات میهمانان و کشیک کارکنان استان تهران 1402/04/24 1402/04/29
6688024 مناقصه چراغ های خیابانی led استان تهران 1402/03/29 رجوع به آگهی
6686794 مناقصه فراخوان ارزیابی صلاحیت تولید کنندگان چراغ های خیابانی led استان تهران 1402/03/29 رجوع به آگهی
6681090 مناقصه چراغ های خیابانی led استان تهران 1402/03/28 رجوع به آگهی
6653953 مناقصه انجام خدمات تعمیر و نگهداری تاسیسات و انجام خدمات عمومی و اداری استان تهران 1402/03/23 1402/03/27
6561553 مناقصه انجام خدمات تعمیر و نگهداری تاسیسات و انجام خدمات عمومی و اداری استان البرز 1402/02/30 1402/03/06
6531384 مناقصه واگذاری انجام خدمات حفاظتی و مراقبتی استان تهران 1402/02/20 1402/02/24
6526603 مناقصه واگذاری انجام خدمات حفاظتی و مراقبتی از محوطه و ساختمانها استان تهران 1402/02/19 1402/02/24
6499183 مناقصه انجام خدمات حفظ و نگهداری از فضای سبز ساختمانهای حوزه ستادی استان تهران 1402/02/12 1402/02/19
6473867 مناقصه انجام خدمات حمل و نقل اداری پرسنل ساختمان های حوزه ستادی استان تهران 1402/02/05 1402/02/09
6391184 مناقصه انجام خدمات خدمات ،سرویس نگهداری و تعمیرات سخت افزاری ،کامپیوترها پرینترها و اسکنرها و نرم افزار استان تهران 1401/12/24 1402/01/09
6334531 مناقصه انجام خدمات اجرای سیستم اعلان حریق استان تهران 1401/12/07 1401/12/11
6278619 مناقصه انجام نوسازی و بهینه سازی سرویسهای بهداشتی ساختمان استان تهران 1401/11/25 1401/11/30
صفحه 1 از 39