مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید پمپهای مورد نیاز 1388/03/26 1388/04/10
خریداری قطعات مدفون در بتن 1388/03/26 1388/04/10
واگذاری اجرای طرح سیستم تهویه مطبوع سالن 1388/03/26 1388/04/02
واگذاری اجرای اسکلت بتنی 1388/03/25 1388/04/09
تامین انواع مواد شیمیایی 1388/03/25 1388/04/09
انجام عملیات ساختمانی احداث پروژه 150 واحدی 1388/03/25 1388/04/09
خرید تعداد 30/000 جفت دستکش معمولی 1388/03/23 1388/04/07
واگذاری گود برداری پروژه 1388/03/23 1388/04/07
واگذاری اسکلت بتنی پروژه ای در هشت طبقه 1388/03/23 1388/04/07
واگذاری طراحی فاز 1 و 2 مجتمع های خود 1388/03/19 1388/04/03
صفحه 297 از 308