مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید تیر آهن 1388/04/10 1388/04/25
واگذاری اجرای پروژه های ساختمانی 1388/04/10 1388/04/25
حمل و جابجایی تانکرهای حاوی گاز مایع 1388/04/06 1388/04/22
تهیه و نصب شیشه های اپوکسی گلاس 1388/04/06 1388/04/21
خرید 10 میلیون عدد آجر نمای 4 یا 5 سانتیمتری 1388/04/06 1388/04/21
دعوت از کلیه شرکت های مهندسین طراح واجد شرایط 1388/03/27 1388/04/14
واگذاری اجرای کامل عملیات ساختمانی 4 بلوک 1388/03/27 1388/04/12
واگذاری اجرای ساختمان دو طبقه اسکلت فلزی 1388/03/27 1388/04/11
خرید پمپهای مورد نیاز 1388/03/26 1388/04/10
خریداری قطعات مدفون در بتن 1388/03/26 1388/04/10
صفحه 299 از 311