مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری امور خدمات،پذیرایی،دبیرخانه،نظافت-امورفضای سبز 1398/11/05 1398/11/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین خودروهای استیجاری (استان خوزستان ) 1398/10/23 1398/10/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای خریدو نصب یک دستگاه کندانسور تبخیری جهت سردخانه کارون اهواز 1398/10/23 1398/10/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و نصب دو دستگاه کندانسور تبخیری جهت سردخانه پنج مهر آبادان 1398/10/23 1398/10/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات نظافت پذیرایی و خدمات تایپ و تکثیر دبیرخانه 1398/10/22 1398/10/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات ، پذیرایی و دبیرخانه دفتر مرکزی 1398/10/16 1398/10/22
خدمات، پذیرایی و دبیرخانه 1398/10/16 1398/10/22
واگذاری انجام امور خدماتی پذیرایی و دبیرخانه اداره کل 1398/10/11 1398/10/14
خودرو مجتمع 1398/10/11 رجوع به آگهی
خودرو مجتمع 1398/10/10 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 81