مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه حمل و جابه جایی نهاده های دامی ذرت/کنجاله سویا جو 1400/10/29 1400/11/30
مناقصه حمل و جابه جایی ۶۰۰ هزارتن نهاده های دامی ذرت/کنجاله سویا جو وارداتی شرکت از مبدا 1400/10/28 1400/10/30
مناقصه حمل و جابه جایی ۶۰۰ هزارتن نهاده های دامی ذرت/کنجاله سویا جو وارداتی 1400/10/28 1400/11/30
مناقصه اجاره فضا و خدمات انبارداری محصولات پروتئینی و نهاده های دامی در سردخانه و امور دام کشور سوله 1400/10/04 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تخلیه و بارگیری، حفظ و حراست و نگهداری یک میلیون تن ذرت و جو 1400/10/02 1400/10/04
مناقصه واگذاری تخلیه و بارگیری، حفظ و حراست و نگهداری یک میلیون تن ذرت و جو 1400/10/02 1400/10/04
مناقصه اداره امور انبار 1400/08/12 رجوع به آگهی
مناقصه اداره امور انبار 1400/07/25 1400/08/03
مناقصه خرید تخم مرغ نطفه دار مرغ گوشتی 1400/06/14 1400/06/15
مناقصه محمولات علوفه های وارداتی 1400/06/10 رجوع به آگهی
مناقصه محمولات علوفه های وارداتی 1400/06/09 1400/06/15
مناقصه انتخاب پیمانکار محصولات علوفه های وارداتی 1400/06/08 1400/06/15
مناقصه خرید قطعات دیزل ژنراتور 1400/06/06 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تخم مرغ نطفه دار مرغ گوشتی 1400/06/02 1400/06/02
مناقصه واگذاری مدیریت انبار 1400/03/24 1400/03/27
مناقصه حمل جاده ای جاری شرکت به مقدار ۲۰۰ هزار تن محمولات علوفه ای 1400/03/05 رجوع به آگهی
مناقصه حمل ریلی 1400/02/18 1400/02/19
مناقصه حمل ریلی محموله علوفه ای 1400/02/13 1400/02/19
مناقصه خدمات، دبیرخانه و پذیرایی دفتر مرکزی 1400/02/08 1400/02/15
مناقصه تخلیه و بارگیری ، حفظ ، حراست و نگهداری یک میلیون تن محموله کنجاله سویا وارداتی 1400/02/06 1400/02/15
صفحه 1 از 51