مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5965675 مناقصه حمل نهاده های دامی 1401/08/29 رجوع به آگهی
5913320 مناقصه واگذاری امور تعمیر ونگهداری و راهبری تأسیسات فنی سردخانه های 1401/08/14 رجوع به آگهی
5849406 مناقصه ایجاد یک باب و یکسان سازی دو باب اطاق سردخانه 1401/08/03 1401/08/07
5848941 مناقصه واگذاری انجام امور خدماتی نظافتی و پشتیبانی مرکز 1401/08/03 1401/08/07
5733464 مناقصه حمل مقدار 150 هزار تن محصولات علوفه ای وارداتی 1401/07/09 1401/07/12
5727303 مناقصه حمل مقدار 150 هزار تن محصولات علوفه ای وارداتی 1401/07/06 1401/07/12
5670846 مناقصه واگذاری حمل ریلی - ترکیبی 350 هزارتن محمولات علوفه ای وارداتی 1401/06/19 1401/06/23
5664618 مناقصه واگذاری حمل ریلی - ترکیبی 350 هزارتن محمولات علوفه ای وارداتی 1401/06/16 1401/06/23
5615219 مناقصه تخلیه و بارگیری، حفظ، حراست و نگهداری یک میلیون تن نهاده ذرت و جو 1401/06/02 1401/06/08
5610671 مناقصه تخلیه و بارگیری، حفظ، حراست و نگهداری یک میلیون تن نهاده ذرت و جو 1401/06/01 1401/06/08
5574937 مناقصه حمل ریلی ـ ترکیبی 300 هزار تن محمولات علوفه ای وارداتی 1401/05/22 1401/05/26
5568451 مناقصه حمل ریلی ـ ترکیبی 300 هزار تن محمولات علوفه ای وارداتی 1401/05/19 1401/05/26
5521379 مناقصه خدمات اداره امور انبار (انبارداری) 1401/05/05 1401/05/09
5521359 مناقصه خدمات اداره امور انبار (انبارداری) کره بند 1401/05/05 1401/05/08
5518202 مناقصه خدمات اداره امور انبار (انبارداری) 1401/05/04 1401/05/09
5513789 مناقصه خدمات اداره امور انبار 1401/05/03 1401/05/08
5475967 مناقصه واگذاری امور تعمیر و نگهداری و راهبری تاسیسات فنی سردخانه ها 1401/04/21 1401/04/23
5434671 مناقصه واگذاری مدیریت امور انبار 1401/04/13 1401/04/15
5427871 مناقصه خدمات، پذیرایی و دبیرخانه 1401/04/11 رجوع به آگهی
5427867 مناقصه واگذاری امور خدمات پذیرایی، دبیرخانه 1401/04/11 1401/04/11
صفحه 1 از 53