کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7346458 مناقصه خدمات، پذیرایی و دبیرخانه مجتمع استان تهران 1402/08/28 1402/09/02
7311747 مناقصه تخلیه و بارگیری، حفظ، حراست و نگهداری نهاده های دامی استان تهران، استان خوزستان 1402/08/27 1402/08/30
7311626 مناقصه خدمات پذیرایی و دبیرخانه مجتمع مرغ استان تهران 1402/08/27 1402/09/02
7305668 مناقصه تخلیه و بارگیری، حفظ، حراست و نگهداری نهاده های دامی استان تهران، استان خوزستان 1402/08/24 1402/08/30
7264820 مناقصه واگذاری سه ردیف مناقصه: حمل و نقل 900 هزار تن نهاده وارداتی شرکت ، ذرت، جو، کنجاله سویا هر یک 300 هزار تن از مبدأ استان استان تهران 1402/08/13 1402/08/17
7258551 مناقصه واگذاری سه ردیف مناقصه: حمل و نقل 900 هزار تن نهاده وارداتی شرکت ، ذرت، جو، کنجاله سویا هر یک 300 هزار تن استان تهران 1402/08/10 1402/08/17
6918560 مناقصه واگذاری امور تخلیه و بارگیری محمولات پروتئینی سردخانه ها استان تهران، استان همدان 1402/05/26 1402/05/26
6911472 مناقصه واگذاری امور تخلیه و بارگیری محمولات پروتئینی سردخانه ها استان تهران، استان همدان 1402/05/24 1402/05/26
6851996 مناقصه خدمات پذیرایی و دبیرخانه استان آذربایجان شرقی 1402/05/08 1402/05/12
6850002 مناقصه واگذاری حمل ریلی - ترکیبی 300 هزار تن محمولات علوفه ای استان خوزستان 1402/05/08 1402/05/11
6847062 مناقصه واگذاری حمل ریلی - ترکیبی 300 هزار تن محمولات علوفه ای وارداتی استان تهران، استان خوزستان 1402/05/07 1402/05/11
6809746 مناقصه تخلیه و بارگیری، حفظ و حراست و نگهداری کنجاله سویای وارداتی استان تهران 1402/04/27 1402/05/03
6805823 مناقصه تخلیه و بارگیری، حفظ و حراست و نگهداری کنجاله سویای وارداتی استان تهران 1402/04/26 1402/05/03
6805788 مناقصه حمل و نقل محمولات پروتئینی استان تهران 1402/04/26 1402/04/28
6801072 مناقصه حمل و نقل محمولات پروتئینی استان تهران 1402/04/25 1402/04/28
6787280 مناقصه مدیریت و اداره امور انبار کشتارگاه صنعتی استان چهارمحال و بختیاری 1402/04/21 1402/04/24
6784967 مناقصه مدیریت و اداره امور انبار کشتارگاه صنعتی استان چهارمحال و بختیاری 1402/04/20 1402/04/24
6782292 مناقصه کپک گیری و نمونه برداری از محمولات وارداتی در انبارهای استان خوزستان 1402/04/20 1402/04/24
6769236 مناقصه خدمات پذیرایی و دبیرخانه استان آذربایجان شرقی 1402/04/17 رجوع به آگهی
6756767 مناقصه خرید اویل کولر کمپرسور سابرو 163 سردخانه استان خوزستان 1402/04/13 1402/04/15
صفحه 1 از 55