کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7396890 مناقصه خرید، تجهیز، بازسازی و تعمیرات، جمع آوری و نصب سیستم های روشنایی و دیگر لوازم مورد نیاز استان تهران 1402/09/12 1402/09/20
7396876 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید پایه چراغ های دکوراتیو و دیگر لوازم مورد نیاز استان تهران 1402/09/12 1402/09/20
7396452 مناقصه واگذاری سه ردیف مناقصه شامل : 1- پایه چراغ دو طرفه دکوراتیو 2- پایه چراغ یک طرفه دکوراتیو 3- کله چراغ 150 وات فانوسی ال ای دی استان تهران 1402/09/12 1402/09/20
7396341 مناقصه واگذاری اجرای پروژه شامل 3 مورد پایه چراغ دو طرفه دکوراتیو- پایه چراغ یک طرفه دکوراتیو- کله چراغ 150 وات فانوسی ال ای دی (LED) استان تهران 1402/09/12 1402/09/20
7395288 مناقصه خرید، تجهیز، بازسازی و تعمیرات، جمع آوری و نصب سیستم های روشنایی و دیگر لوازم مورد نیاز استان تهران 1402/09/12 1402/09/20
7372293 مناقصه احداث امتداد خیابان استان تهران 1402/09/05 1402/09/06
7372142 مناقصه واگذاری احداث امتداد خیابان استان تهران 1402/09/05 1402/09/06
7364410 مناقصه واگذاری پروژه احداث بوستان استان تهران 1402/09/02 1402/09/04
7364096 مناقصه نقاشی دیوارهای سطح شهر استان تهران 1402/09/02 1402/09/02
7348702 مناقصه واگذاری احداث امتداد خیابان استان تهران 1402/08/28 1402/09/06
7348661 مناقصه چاپ و نصب بنر استان تهران 1402/08/28 1402/08/28
7348279 مناقصه احداث امتداد خیابان سایت صنعتی استان تهران 1402/08/28 1402/09/06
7348250 مناقصه چاپ و نصب بنر در سطح شهر استان تهران 1402/08/28 1402/08/28
7347093 مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید احداث ادامه خیابان سایت صنعتی و کارگاهی و اتصال به خیابان فردوسی استان تهران 1402/08/28 1402/09/06
7311333 مناقصه عمومی یک مرحله ای نقاشی دیوار های سطح شهر استان تهران 1402/08/27 1402/09/02
7311332 مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه احداث بوستان استان تهران 1402/08/27 1402/09/04
7310447 مناقصه اجرای نقاشی دیوارهای سطح شهر - نصب داربست - اجرای زیر کار با پرایمر و یک لایه آستر استان تهران 1402/08/25 1402/09/02
7310371 مناقصه واگذاری پروژه احداث بوستان استان تهران 1402/08/25 1402/09/04
7310280 مناقصه اجرای نقاشی دیوارهای سطح شهر - نصب داربست - اجرای زیر کار با پرایمر و یک لایه آستر استان تهران 1402/08/25 1402/09/02
7295206 مناقصه چاپ و نصب بنر در سطح شهر استان تهران 1402/08/21 1402/08/28
صفحه 1 از 55