مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه لکه گیری آسفالت معابر شهر 1400/10/11 1400/10/13
مناقصه خرید و پخش آسفالت معابر سطح شهر 1400/10/11 رجوع به آگهی
مناقصه لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر 1400/10/05 1400/10/13
مناقصه خرید و پخش آسفالت معابر سطح شهر 1400/10/05 1400/10/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای درزگیری آسفالت معابر سطح شهر 1400/10/05 1400/10/13
مناقصه لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر 1400/10/05 1400/10/13
مناقصه انجام عملیات درزگیری پلیمری روکش آسفالت معابر 1400/10/04 1400/10/13
مناقصه لکه گیری آسفالت معابر شهر 1400/10/04 1400/10/13
مناقصه خرید و پخش آسفالت معابر سطح شهر 1400/10/04 رجوع به آگهی
مناقصه طراحی و ساخت المان شهری 1400/09/30 رجوع به آگهی
مناقصه لکه گیری آسفالت معابر شهر 1400/06/12 1400/05/31
مناقصه آگهی لغو مناقصه - بهسازی و ترمیم پیاده روهای معابر شهر 1400/06/12 رجوع به آگهی
مناقصه درزگیری آسفالت معابر شهر 1400/06/11 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری درزگیری پلیمری خیابان ها 1400/05/31 1400/05/31
مناقصه لکه گیری آسفالت معابر شهر 1400/05/25 1400/05/31
مناقصه واگذاری درزگیری پلیمری خیابان های سطح شهر 1400/05/24 1400/05/31
مناقصه عمومی یک مرحله ای درزگیری آسفالت معابر سطح شهر 1400/05/24 1400/05/31
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیریر معابر سط شهر 1400/05/24 1400/05/31
مناقصه اجرای عملیات خدمات بیمه مکمل درمان کارکنان 1400/05/19 1400/05/19
مناقصه سیستم پایش تصویری با موضوع تهیه، نصب، راه اندازی، آموزش، گارانتی و وارانتی 1400/05/18 1400/05/18
صفحه 1 از 34