مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تامین مقدار 20.000 کیلوگرم برنج 1397/12/02 رجوع به آگهی
انجام تأمین ۶۶ نفر نیروی انسانی موردنیاز بارگیرخانه های خود 1397/12/01 رجوع به آگهی
تامین نیروی انسانی خدماتی مورد نیاز جهت کار در دفتر مرکزی 1397/12/01 رجوع به آگهی
واگذاری تامین 66 نفر نیروی انسانی مورد نیاز بارگیرخانه ها 1397/11/30 رجوع به آگهی
تامین نیروی انسانی خدماتی مورد نیاز جهت کار در دفتر مرکزی 1397/11/30 رجوع به آگهی
واگذاری انجام عملیات تعمیر، سرویس و نگهداری تعداد 88 دستگاه سیستم های غبارگیری 1397/11/10 رجوع به آگهی
تامین مقدار 60.000 کیلوگرم برنج 1397/11/06 رجوع به آگهی
اجرای عملیات تعمیر و نگهداری روزانه (به جز ایام تعطیل) تجهیزات خطوط تولید مجتمع خود 1397/10/11 رجوع به آگهی
تامین تعداد 20 نفر نگهبان جهت انجام عملیات حفاظت و نگهبانی 1397/10/03 رجوع به آگهی
واگذاری تامین تعداد 20 نفر نگهبان جهت انجام عملیات حفاظت و نگهبانی 1397/09/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 27