مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تامین 42 نفر نیروی انسانی برای اجرای عملیات نگهداری و مراقبت از فضای سبز و جنگل کاری 1400/10/30 رجوع به آگهی
مناقصه تامین نیروی انسانی و ملزومات کار جهت انجام کلیه فعالیت ها و وظایف امور عمومی پشتیبانی تولید (بهره برداری) 1400/10/18 رجوع به آگهی
مناقصه تامین نیروی مجتمع 1400/10/07 رجوع به آگهی
مناقصه تامین ۹۷ نفر نیروی انسانی جهت عملیات پشتیبانی تولید مجتمع صنعتی و واحد هفتم خود برای دوره ۱۴۰۱- ۱۴۰۰ 1400/10/05 رجوع به آگهی
مناقصه تامین نیروی انسانی و ملزومات کار جهت انجام کلیه فعالیت ها و وظایف امور عمومی پشتیبانی تولید (بهره برداری) 1400/10/05 رجوع به آگهی
مناقصه تامین نیروی انسانی به همراه ملزومات جهت انجام امور خدماتی و نظافت محوطه های غیر تولیدی و نظافت دستشویی ها 1400/10/05 رجوع به آگهی
مناقصه تامین 42 نفر نیروی انسانی برای اجرای عملیات نگهداری و مراقبت از فضای سبز و جنگل کاری واحد هفتم و مجتمع صنعتی سیمان 1400/10/05 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای طرح جامع آبرسانی مجتمع 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای طرح جامع آبرسانی مجتمع 1400/09/09 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای طرح جامع آبرسانی مجتمع 1400/08/12 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای طرح جامع آبرسانی مجتمع 1400/08/12 رجوع به آگهی
مناقصه خریداری برنج 1400/07/12 رجوع به آگهی
مناقصه البسه کار مورد نیاز کارکنان 1400/06/01 رجوع به آگهی
مناقصه خرید البسه کار مورد نیاز کارکنان 1400/06/01 رجوع به آگهی
مناقصه انتخاب پیمانکار تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان 1400/05/26 رجوع به آگهی
مناقصه انتخاب پیمانکار تامین سرویس ایاب و ذهاب 1400/05/26 رجوع به آگهی
مناقصه تامین مقدار ۳۰.۰۰۰ کیلوگرم برنج شیرودی درجه یک در بسته بندی و کیسه های ۲۵ کیلوگرمی 1400/05/26 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام عملیات نگهداری و تعمیرات تعداد 88 دستگاه بگ فیلتر با تامین روزانه حداقل 18 نفر کارگر فنی برق و مکانیک 1400/05/26 رجوع به آگهی
مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان 1400/05/24 1400/06/06
مناقصه تامین مقدار ۳۰.۰۰۰ کیلوگرم برنج شیرودی 1400/05/21 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 23