مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
بهره برداری تعمیر و نگهداری خطوط و پستهای شبکه 20 کیلوولت و شبکه روشنایی 1398/08/01 1398/08/09
بهره برداری تعمیر و نگهداری خطوط و پستهای شبکه 20 کیلوولت و شبکه روشنایی 1398/07/29 1398/08/09
تهیه و طبخ، توزیع و سرو غذای کارکنان 1398/07/25 رجوع به آگهی
واگذاری تهیه و طبخ، توزیع و سرو غذای کارکنان 1398/07/25 1398/07/30
اصلاحیه تهیه و طبخ، توزیع و سرو غذای کارکنان 1398/07/25 رجوع به آگهی
تهیه و طبخ، توزیع و سرو غذای کارکنان 1398/07/23 1398/07/30
واگذاری بهره برداری از پایانه مکانیزه و تاسیسات، تخلیه، بارگیری و انتقال مواد فله معدنی تعمیرات و نو... 1398/07/23 رجوع به آگهی
بهره برداری از پایانه مکانیزه و تاسیسات، تخلیه، بارگیری و انتقال مواد فله معدنی تعمیرات و نوسازی و ت... 1398/07/21 رجوع به آگهی
بهره برداری از پایانه مکانیزه و تاسیسات، تخلیه، بارگیری و انتقال مواد فله معدنی، تعمیرات و نوسازی و... 1398/07/20 1398/07/28
واگذاری انجام عملیات بازرسی, سرویس و نگهداری کلیه خطوط ریلی, سوزنها و علائم الکتریکی و متعلقات مربوط... 1398/05/19 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 43