مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری عملیات طراحی، تامین تجهیزات ، عملیات اجرایی ساختمانی، نصب ، تست و راه اندازی پست مدولار 230/63 کیلوولت 1400/10/22 1400/10/29
مناقصه بازسازی و توسعه آشپزخانه مرکزی 1400/10/22 1400/10/28
مناقصه تست و راه اندازی پست مدولار 1400/10/20 1400/10/29
مناقصه عملیات طراحی، تامین تجهیزات ، عملیات اجرایی ساختمانی، نصب ، تست و راه اندازی پست مدولار 230/63 کیلوولت 1400/10/20 رجوع به آگهی
مناقصه بازسازی و توسعه آشپزخانه 1400/10/20 1400/10/28
مناقصه بازسازی وتوسعه آشپزخانه مرکزی منطقه 1400/10/20 1400/10/28
مناقصه واگذاری حفظ و نگهداری و آبیاری فضای سبز و توسعه حفظ و نگهداری گلخانه و شبکه آبیاری 1400/10/19 1400/10/22
مناقصه تنظیفات و جاروکشی معابر، حمل و دفع زباله، نخاله و نظافت ساختمانها و سرویس بهداشتی 1400/10/18 1400/10/22
مناقصه حفظ و نگهداری و آبیاری فضای سبز و توسعه، حفظ و نگهداری گلخانه و شبکه آبیاری 1400/10/15 1400/10/22
مناقصه تنظیفات و جاروکشی معابر، حمل و دفع زباله،نخاله و نظافت ساختمانها و سرویس بهداشتی 1400/10/15 1400/10/22
مناقصه حفظ و نگهداری و آبیاری فضای سبز و توسعه حفظ و نگهداری گلخانه و شبکه آبیاری 1400/10/14 1400/10/22
مناقصه تنظیفات و جاروکشی معابر ، حمل و دفع زباله ، نخاله و نظافت ساختمانها و سرویس بهداشتی 1400/10/14 1400/10/22
مناقصه واگذاری خدمات کیفی حفاظت فیزیکی و انتظامات 1400/10/04 1400/10/08
مناقصه خرید یک دستگاه توزین ریلی داینامیک 1400/10/04 1400/10/08
مناقصه خرید یک دستگاه توزین ریلی داینامیک 1400/10/02 1400/10/08
مناقصه واگذاری خدمات کیفی حفاظت فیزیکی و انتظامات 1400/10/02 1400/10/08
مناقصه خرید یک دستگاه توزین ریلی داینامیک 1400/10/01 1400/10/08
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خدمات حفاظت فیزیکی و انتظامات 1400/10/01 1400/10/08
مناقصه واگذاری تکمیل و بازسازی ابنیه و کارهای عمرانی عمومی 1400/09/29 1400/10/01
مناقصه تامین ،نصب و راه اندازی دو دستگاه دیزل ژنراتور 1400/09/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 37