مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5986555 مناقصه واگذاری خدمات بهداشتی ،درمانی و فوریت های پزشکی 1401/09/06 رجوع به آگهی
5975214 مناقصه تامین خودرو و ماشین آلات و سرویس ایاب و ذهاب کارکنان 1401/09/02 1401/09/07
5975195 مناقصه خدمات بهداشتی درمانی و فوریتهای پزشکی 1401/09/02 1401/09/07
5967244 مناقصه خدمات بهداشتی درمانی و فوریتهای پزشکی 1401/08/30 1401/09/07
5967112 مناقصه تامین خودرو و ماشین آلات و سرویس ایاب و ذهاب کارکنان 1401/08/30 1401/09/07
5966881 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تامین خودرو و ماشین آلات و سرویس ایاب و ذهاب 1401/08/30 1401/09/07
5966625 مناقصه خدمات بهداشتی ، درمانی و فوریت های پزشکی 1401/08/30 1401/09/07
5953967 مناقصه واگذاری راهبری واگن برگردان ها،انباشت و برداشت و اسکله های موجود 1401/08/25 1401/08/29
5946242 مناقصه واگذاری راهبری واگن برگردان ها،انباشت و برداشت و اسکله های موجود 1401/08/23 1401/08/29
5879297 مناقصه شبکه توزیع آب و آب فضای سبز و شبکه جمع آوری فاضلاب 1401/08/07 1401/08/10
5849831 مناقصه شبکه توزیع آب واب فضای سبزو شبکه جمع آوری فاضلاب و احداث مخزن 200 مترمکعبی واحداث سکوی پمپاژ 1401/08/03 1401/08/10
5848803 مناقصه شبکه توزیع آب و آب فضای سبز و شبکه جمع آوری فاضلاب و احداث مخرن 200 مترمکعبی و احداث سکوی پمپاژ 1401/08/03 1401/08/10
5848129 مناقصه شبکه توزیع آب و آب فضای سبز و شبکه جمع آوری فاضلاب و احداث مخزن 200 متر مکعبی 1401/08/03 1401/08/10
5838370 مناقصه تجهیزات و تاسیسات آب شیرین کن MED 1401/07/30 1401/08/04
5838277 مناقصه تجهیزات و تاسیسات آب شیرین کن MED 1401/07/30 1401/08/04
5837270 مناقصه واگذاری خدمات بهداشتی ، درمانی و فوریت های پزشکی 1401/07/30 1401/08/04
5810399 مناقصه تجهیزات و تاسیسات آب شیرین کن MED 1401/07/27 1401/08/04
5808147 مناقصه خدمات بهداشتی ، درمانی و فوریت های پزشکی 1401/07/26 1401/08/04
5806872 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خدمات بهداشتی درمانی و فوریتهای پزشکی 1401/07/26 1401/08/04
5797646 مناقصه واگذاری راهبری واگن برگردان ها، انباشت و برداشت و اسکله های موجود و نوسازی، تعمیرات و نگهداری تجهیزات و تاسیسات 1401/07/24 1401/07/27
صفحه 1 از 44