مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید و نصب و راه اندازی دوربین های مدار بسته 1400/10/29 1400/11/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید، حمل، نصب و راه اندازی سیستم دوربین های مداربسته 1400/10/28 1400/11/05
مناقصه تخلیه و بارگیری 1400/10/21 1400/10/25
مناقصه واگذاری راهبری مراکز ذخیره سازی به بخش غیر دولتی 1400/10/21 1400/10/28
مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذاری راهبری مراکز ذخیره سازی استان 1400/10/21 1400/10/28
مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذاری راهبری مراکز ذخیره سازی 1400/10/21 1400/10/28
مناقصه تخلیه و بارگیری شکر خام وارداتی 1400/10/20 1400/10/25
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید، حمل، نصب و راه اندازی 7 دستگاه دیزل ژنراتور 1400/10/11 1400/10/18
مناقصه خرید، حمل، نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور ساختمان 1400/10/11 1400/10/18
مناقصه تامین ۲۶ نفر نیروی حفاظت فیزیکی ساختمان ها انبارها و سیلوها 1400/10/09 1400/10/14
مناقصه تامین ۲۶ نفر نیروی حفاظت فیزیکی ساختمان ها، انبارها و سیلوهای تحت پوشش 1400/10/08 1400/10/14
مناقصه انتخاب پیمانکار حفاظت فیزیکی 1400/10/07 1400/10/14
مناقصه واگذاری انتخاب پیمانکار خرید و نصب و راه اندازی دوربین مدار بسته برای سیلو 1400/10/05 1400/10/12
مناقصه واگذاری راهبری مراکز ذخیره سازی به بخش غیر دولتی 1400/08/23 1400/08/29
مناقصه واگذاری راهبری مراکز ذخیره سازی استان 1400/08/23 1400/08/29
مناقصه واگذاری راهبری مراکز ذخیره سازی 1400/08/23 1400/08/29
مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذاری راهبری مراکز ذخیره سازی استان همدان 1400/08/23 1400/08/29
مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذاری راهبری مراکز ذخیره سازی استان یزد 1400/08/23 1400/08/29
مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذاری راهبری مراکز ذخیره سازی استان لرستان 1400/08/23 1400/08/29
مناقصه واگذاری راهبری مراکز تاسیسات ذخیره سازی 1400/08/23 1400/08/29
صفحه 1 از 51