کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7379245 مناقصه انتخاب پیمانکار واگذاری فعالیت های خدمات پشتیبانی استان تهران 1402/09/07 1402/09/13
7375823 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری فعالیتهای پشتیبانی و خدمات عمومی (48 نفر) استان تهران 1402/09/06 1402/09/13
7374752 مناقصه انتخاب پیمانکار واگذاری فعالیت های خدمات پشتیبانی (48 نفر ) استان تهران 1402/09/06 1402/09/13
7358724 مناقصه تخلیه و بارگیری کشتی های حامل کالاهای فله ای (گندم و حبوبات) به مقدار دو میلیون تن استان تهران 1402/09/01 1402/09/07
7354903 مناقصه تخلیه و بارگیری کشتی های حامل کالاهای فله ای (گندم و حبوبات) استان تهران 1402/08/30 رجوع به آگهی
7354576 مناقصه تخلیه و بارگیری 2 میلیون تن کالای فله در بندر امام (ره) استان خوزستان 1402/08/30 1402/09/07
7351027 مناقصه بازسازی انبار کالاهای اساسی استان تهران 1402/08/29 1402/09/04
7346398 مناقصه بازسازی انبار کالاهای اساسی استان تهران 1402/08/28 1402/09/04
7346126 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای بازسازی انبار کالاهای اساسی استان فارس 1402/08/28 1402/09/04
7305482 مناقصه خرید خارجی 120 هزار تن شکر خام استان تهران 1402/08/24 رجوع به آگهی
7301201 مناقصه طراحی خدمات مهندسی خرید حمل، نصب و راه اندازی سیستم حرارت سنج سیلوی بتنی استان تهران، استان مرکزی 1402/08/23 1402/08/29
7296992 مناقصه طراحی خدمات مهندسی خرید حمل، نصب و راه اندازی سیستم حرارت سنج سیلوی بتنی جدید استان تهران، استان مرکزی 1402/08/22 1402/08/29
7296989 مناقصه خرید نصب و راه اندازی سیستم دوربینهای مداربسته استان تهران 1402/08/22 رجوع به آگهی
7296945 مناقصه عمومی یک مرحله ای طراحی،خدمات مهندسی،خرید،حمل ،نصب و راه اندازی سیستم حرارت سنج سیلوی بتنی جدید اراک استان مرکزی 1402/08/22 1402/08/29
7248000 مناقصه انتخاب پیمانکار سرویس ایاب و ذهاب استان تهران 1402/08/08 1402/08/11
7244841 مناقصه امور سرویس ایاب و ذهاب با 20 دستگاه خودروی سواری (شامل 15 دستگاه خودروی پژو یا سمند LX مدل 1398 به بالا با راننده و 5 خودروی پژو پارس مدل 1401 به بالا استان تهران 1402/08/07 1402/08/11
7240346 مناقصه امور سرویس ایاب و ذهاب با 20 دستگاه خودروی سواری (شامل 15 دستگاه خودروی پژو یا سمند LX مدل 1398 به بالا با راننده و 5 خودروی پژو پارس مدل 1401 به بالا بدون راننده و همگی دارای مجوز طرح ترافیک) استان تهران 1402/08/06 1402/08/11
7231409 مناقصه تخلیه و بارگیری کشتی های حامل کالاهای فله ای (گندم و حبوبات) استان تهران 1402/08/03 رجوع به آگهی
7224697 مناقصه تخلیه و بارگیری کشتی های حامل کالاهای فله ای (گندم و حبوبات) استان تهران 1402/08/02 رجوع به آگهی
7224490 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تخلیه و بارگیری 2 میلیون تن کالای فله در بندر امام (ره) استان خوزستان 1402/08/02 1402/08/09
صفحه 1 از 68