مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تامین 33 نفر نیروی حفاظت فیزیکی ساختمان ها و انبارها و سیلوها 1399/03/27 رجوع به آگهی
تامین 33 نفر نیروی حفاظت فیزیکی ساختمان ها و انبارها و سیلوها 1399/03/26 رجوع به آگهی
طراحی و خدمات مهندسی, خرید, حمل, نصب و راه اندازی سیستم فیلتراسیون سیلوهای بتنی 1399/03/25 رجوع به آگهی
خدمات مشاوره شامل کلیه خدمات مهندسی 1399/03/25 1399/04/04
طراحی و خدمات مهندسی, خرید, حمل, نصب و راه اندازی سیستم فیلتراسیون سیلوهای بتنی 1399/03/25 رجوع به آگهی
خدمات مهندسی مرحله اول ،دوم و تهیه برآورد و اسناد مناقصه طرح احداث 150 هزار تن مخازن فولادی ذخیره سا... 1399/03/25 رجوع به آگهی
طراحی و خدمات مهندسی، خرید، حمل، نصب و راه اندازی سیستم فیلتراسیون سیلوهای بتنی قدیم 1399/03/24 1399/04/04
خدمات مشاوره شامل کلیه خدمات مهندسی مرحله اول، دوم و تهیه برآورد و اسناد مناقصه طرح احداث 150 تن مجت... 1399/03/24 1399/04/04
واگذاری حمل و نقل ریلی سراسر کشور 1399/03/19 رجوع به آگهی
انتخاب پیمانکار حفاظت فیزیکی ساختمان های تحت پوشش 1399/03/08 1399/03/11
صفحه 1 از 66