مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید تجهیزات کافوی نوری 1400/10/27 1400/11/17
مناقصه تعداد یک دستگاه دیزل پرتابل 1400/10/21 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان واگذاری عاملیت فروش اینترنت از طریق وایرلس به متقاضیان سطح استان 1400/10/13 1400/10/25
مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی 1400/08/30 1400/09/09
مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی 1400/08/29 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تجهیزات کافوی نوری 1400/08/15 1400/08/11
مناقصه - نگهداری شبکه کابل و هوایی و... 1400/08/15 رجوع به آگهی
مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی 1400/08/13 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تجهیزات کافوی نوری 1400/08/01 1400/08/11
مناقصه خرید کارت هواوی 1400/07/20 1400/08/01
مناقصه واگذاری نصب سایت های فاز 8 به تعداد 8 سایت 1400/07/20 رجوع به آگهی
مناقصه نصب سایت های فاز 8 1400/07/18 1400/08/01
مناقصه اصلاحیه آگهی 1400/07/10 رجوع به آگهی
مناقصه خرید کمپرسور 1400/06/23 1400/06/31
مناقصه خرید کارت و xfp 1400/06/22 1400/06/31
مناقصه واگذاری کابل کشی فیبر نوری مسیر 1400/06/03 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری کابل کشی فیبر نوری 1400/06/03 رجوع به آگهی
مناقصه کابل کشی فیبرنوری 1400/06/03 1400/06/15
مناقصه عملیات میدانی و اجرایی نگهداری، بهینه سازی، بهسازی و ایمن سازی به تعداد ۶۹۰ سایت شبکه سیار 1400/05/23 رجوع به آگهی
مناقصه نگهداری امور شبکه سیار 1400/05/21 1400/06/03
صفحه 1 از 51