کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7303145 مناقصه خرید دیزل ژنراتور سیار 660KVA استان مرکزی 1402/08/23 رجوع به آگهی
7174030 مناقصه خرید تجهیزات دیتا استان مرکزی 1402/07/19 رجوع به آگهی
7171435 مناقصه خرید تجهیزات دیتا استان مرکزی 1402/07/18 رجوع به آگهی
6926328 مناقصه کابلکشی خاکی فیبرنوری پروژه های USO استان مرکزی 1402/05/29 رجوع به آگهی
6765257 مناقصه نصب و راه اندازی سایت های uso استان مرکزی 1402/04/15 رجوع به آگهی
6570157 مناقصه خرید سوئیچهای لایه کردیتا استان مرکزی 1402/02/31 رجوع به آگهی
6565762 مناقصه خریداری سوئیچهای لایه کر دیتا استان مرکزی 1402/02/30 رجوع به آگهی
6561070 مناقصه خرید یک دستگاه BRASS-ME60 هواوی استان مرکزی 1402/02/30 رجوع به آگهی
6469131 مناقصه عملیات نصب و راه اندازی سایت های همراه اول در سطح استان استان مرکزی 1402/02/04 رجوع به آگهی
6466782 مناقصه نصب و راه اندازی سایت همراه اول استان مرکزی 1402/01/31 رجوع به آگهی
6466564 مناقصه عملیات نصب و راه اندازی سایتهای همراه اول استان مرکزی 1402/01/31 رجوع به آگهی
6255929 مناقصه پشتیبانی -مشاوره فروش سرویس های باند پهن مرکز تماس2020 مخابرات استان مرکزی 1401/11/18 رجوع به آگهی
6161346 مناقصه خرید کمپرسور روتاری - گاز - جهت مراکز استان مرکزی 1401/10/29 رجوع به آگهی
6099225 مناقصه خدمات خودرویی استان مرکزی 1401/10/11 رجوع به آگهی
5595630 مناقصه ارائه خدمات خودرویی استان مرکزی 1401/05/27 1401/06/01
5524787 مناقصه تجدید فراخوان شناسایی، انتخاب و جذب عاملیت فروش و بازاریابی سرویس های باند پهن استان مرکزی 1401/05/06 1401/05/18
5509600 مناقصه خرید کارت 100G استان مرکزی 1401/05/02 1401/05/19
5363688 مناقصه نصب دکل، سایبان و فنس مربوط به پروژه های توسعه ای همراه اول استان مرکزی 1401/03/26 1401/03/31
5181686 مناقصه نگهداری شبکه ارتباطات سیار منطقه استان مرکزی 1401/02/20 1401/02/31
5123939 مناقصه نصب دکل ، سایبان و فنس مربوط به پروژه های توسعه ای همراه اول استان مرکزی 1401/02/07 1401/02/19
صفحه 1 از 53