مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید کابل ژله فیلد خاکی 1397/11/10 رجوع به آگهی
خرید تعداد 11 عدد شلف HABA و تعدادی کارت هواووی 1396/08/02 رجوع به آگهی
خرید تعداد 11 عدد شلف HABA و تعدادی کارت هواووی 1396/08/01 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات خدمات و نظافت ساختمانها و مراکز مخابرات 1396/05/11 رجوع به آگهی
خرید تجهیزات PTN 1396/05/07 رجوع به آگهی
تمدید مهلت تحویل پاکات مناقصه با موضوع خرید تجهیزات PTN 1396/04/31 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات نگهداری تاسیسات اراک شازند مهاجران و آستانه 1396/03/30 رجوع به آگهی
خرید نصب و راه اندازی تجهیزات GPON 1395/11/11 رجوع به آگهی
خرید 5 دستگاه شلف 1395/11/11 رجوع به آگهی
خریداری تعداد 5 دستگاه شلف DSLAM 5600 1395/11/10 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 97