کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7405410 مناقصه 3 عنوان مناقصه شامل پروژه ترمیم و لکه گیری و پخش دستی آسفالت معابر - پروژه خرید و نصب تابلوهای راهنمای مسیر و متعلقات استان تهران 1402/09/14 رجوع به آگهی
7402593 مناقصه دو عنوان مناقصه شامل: پروژه واگذاری امور نظافت و پاکیزه سازی- پروژه پخش مکانیزه آسفالت استان تهران 1402/09/14 1402/09/16
7396625 مناقصه انتخاب پیمانکار پروژه احداث پلهای تقاطع خیابان 24 متری با زیرگذرهای موجود شهری استان تهران 1402/09/12 رجوع به آگهی
7395230 مناقصه 2 ردیف مناقصه شامل : پروژه واگذاری امور نظافت و پاکیزه سازی منطقه - پروژه پخش مکانیزه آسفالت سطح شهر استان تهران 1402/09/12 رجوع به آگهی
7394391 مناقصه عمومی یک مرحله ای پخش مکانیزه آسفالت معابر سطح شهر استان تهران 1402/09/12 1402/09/18
7394385 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور نظافت و پاکیزه سازی منطقه دو ناحیه سه استان تهران 1402/09/12 1402/09/18
7391792 مناقصه 2 ردیف مناقصه شامل : 1- طرح بکارگیری موسسات حفاظتی امنیتی و مراقبتی تحت نظارت پلیس پیشگیری نیروی انتظامی در سطح مناطق شش گانه 2- پروژه احداث و راه اندازی مرکز تعویض پلاک خودروهای سبک و سنگین استان تهران 1402/09/11 رجوع به آگهی
7391282 مناقصه عمومی یک مرحله ای طرح بکارگیری موسسات حفاظتی امنیتی و مراقبتی تحت نظارت پلیس پیشگیری نیروی انتظامی در سطح مناطق ششگانه استان تهران 1402/09/11 1402/09/16
7389861 مناقصه احداث و راه اندازی مرکز تعویض پلاک خودروهای سبک و سنگین استان تهران 1402/09/11 1402/09/16
7381615 مناقصه 2 ردیف مناقصه شامل : 1- طرح بکارگیری موسسات حفاظتی امنیتی و مراقبتی تحت نظارت پلیس پیشگیری نیروی انتظامی در سطح مناطق شش گانه 2- پروژه احداث و راه اندازی مرکز تعویض پلاک خودروهای سبک و سنگین استان تهران 1402/09/07 رجوع به آگهی
7371776 مناقصه 2 ردیف مناقصه شامل : پروژه واگذاری امور نظافت و پاکیزه سازی منطقه - پروژه پخش مکانیزه آسفالت سطح شهر استان تهران 1402/09/05 رجوع به آگهی
7346244 مناقصه پروژه خرید علائم و تجهیزات ترافیکی سطح شهر استان تهران 1402/08/28 1402/09/06
7346147 مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه پخش مکانیزه آسفالت معابر منطقه دو استان تهران 1402/08/28 1402/09/06
7292820 مناقصه 6 عنوان مناقصه شامل :پروژه تامین تجهیزات تعمیر و نگهداری شبکه فیبرنوری شهر- پروژه تامین تجهیزات تعمیرو نگهداری دروبین های کنترل سرعت و پلاک خوان - پروژه خرید و اجرای رنگ سرد و دو جزئی و خط کشی... استان تهران 1402/08/21 1402/08/25
7292022 مناقصه پروژه تهیه طرح پنج ساله راهبردی استان تهران 1402/08/21 1402/08/29
7291123 مناقصه 6 ردیف مناقصه شامل : 1- پروژه تامین تجهیزات تعمیر و نگهداری شبکه فیبرنوری شهر 2- پروژه تامین تجهیزات . تعمیر ونگهداری دوربین های کنترل سرعت و پلاک خوان 3- پروژه خرید و اجرای رنگ سرد و دو جزئی و... استان تهران 1402/08/20 رجوع به آگهی
7289439 مناقصه تهیه طرح پنج ساله راهبردی - ساختاری شهر اسلامشهر استان تهران 1402/08/20 1402/08/29
7289168 مناقصه پروژه تهیه طرح پنج ساله راهبردی - ساختاری شهر استان تهران 1402/08/20 رجوع به آگهی
7288556 مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه علائم افقی شامل(کف نویسی، اجرای خطوط لرزاننده و عرضی و سایر نقوش ترافیکی)در کمربندی الغدیر و بلوار بسیج استان تهران 1402/08/20 1402/08/25
7287983 مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه خرید و نصب تابلوهای راهنمای مسیر و متعلقات استان تهران 1402/08/20 1402/08/25
صفحه 1 از 103