مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5989856 مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل ساختمانهای نیمه تمام شهرداری 1401/09/07 1401/09/21
5989611 مناقصه ایجاد کانال جهت جمع آوری آبهای سطحی سطح شهر 1401/09/07 1401/09/21
5989601 مناقصه عمومی یک مرحله ای تراش و روکش مکانیزه آسفالت معابر منطقه دو 1401/09/07 1401/09/21
5989598 مناقصه عمومی یک مرحله ای جدولگذاری و روسازی معابر سطح شهر 1401/09/07 1401/09/21
5989596 مناقصه ترمیم و مرمت آسفالت ناشی از توسعه فاضلاب شهری سطح شهر 1401/09/07 1401/09/21
5989284 مناقصه تکمیل ساختمان نیمه تمام شهرداری - جدول گذار معابر سطح شهر - ترمیم و مرمت آسفالت ناشی از توسعه فاضلاب شهری سطح شهر 1401/09/07 رجوع به آگهی
5986189 مناقصه واگذاری پروژه ممیزی املاک، مستحدثات و اراضی واقع در محدوده قانونی شهر- پروژه ساماندهی، خرید، تعمیر و نصب تابلوهای اسامی اماکن و معابر 1401/09/06 رجوع به آگهی
5983074 مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح و تامین روشنایی منطقه 1401/09/05 1401/09/13
5982736 مناقصه انتخاب پیمانکار واجد شرایط اجرای عملیات احداث باقیمانده تونل 1401/09/05 رجوع به آگهی
5981315 مناقصه پروژه اصلاح هندسی و اجرای دوربگردان های کمربندی 1401/09/05 1401/09/13
5981288 مناقصه نمای ساختمان اداری 1401/09/05 1401/09/13
5981284 مناقصه انتخاب پیمانکار جهت انجام عملیات اجرایی باقی مانده احداث تونل قطعه اول مترو 1401/09/05 1401/09/07
5977193 مناقصه انتخاب پیمانکار واجد شرایط اجرای عملیات باقیمانده تونل 1401/09/02 1401/09/07
5966462 مناقصه تکمیل ساختمان نیمه تمام-جدول گذار معابر- ترمیم و مرمت آسفالت و.... 1401/08/30 رجوع به آگهی
5959526 مناقصه انتخاب پیمانکار واجد شرایط اجرای عملیات احداث باقیمانده تونل 1401/08/28 رجوع به آگهی
5958670 مناقصه پروژه اجرای نمای ساختمان اداری -پروژه اصلاح و تامین روشنایی -پروژه اصلاح و هندسی و اجرای دوربرگردان های کمربندی 1401/08/28 رجوع به آگهی
5957877 مناقصه خدمات حمل متوفی 1401/08/26 رجوع به آگهی
5952614 مناقصه خرید یک دستگاه خودروی دو کابین 1401/08/25 رجوع به آگهی
5952601 مناقصه پروژه همسطح سازی معابر - پروژه پخش مکانیزه آسفالت معابر - پروژه ترمیم جداول فرسوده معابر - خرید یکدستگاه خودروی دو کابین کرمان خودرو 1401/08/25 1401/09/06
5952590 مناقصه خرید یکدستگاه خودروی دو کابین 1401/08/25 1401/09/06
صفحه 1 از 82