مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه پروژه اصلاح هندسی بلوار 1400/10/20 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه اجرای پارک 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه اصلاح هندسی بلوار - پروژه اجرای پارک 1400/10/14 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه ترمیم و لکه گیری اسفالت معابر 1400/10/12 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه جابجایی تیرهای برق معابر - پروژه خرید و نصب تابلوهای راهنمای مسیر 1400/10/05 رجوع به آگهی
مناقصه - پروژه ترمیم و لکه گیری اسفالت معابر - پروژه پیاده رو سازی حاشیه 1400/10/05 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری پروژه ها (جابجایی تیرهای برق معابر سطح شهر ـ خرید و نصب تابلوهای راهننمایی مسیر سطح شهر) 1400/10/04 رجوع به آگهی
مناقصه تامین تعداد ۲۱ نفر راننده پایه یکم شهری جهت ناوبری اتوبوسهای اسکانیا و ۸ نفر نیرو جهت کنترل خطوط سازمان مدیریت حمل و نقل و بار و مسافر و نظارت بر فعالیت اتوبوسهای تملیکی و بخش خصوصی 1400/10/02 1400/10/11
مناقصه واگذاری پروژه ها (جابجایی تیرهای برق معابر سطح شهر ـ خرید و نصب تابلوهای راهننمایی مسیر سطح شهر) 1400/09/29 رجوع به آگهی
مناقصه اجاره دکه - خرید و نصب آسانسور در ساختمان اداری در حال احداث ساختمان 1400/09/25 رجوع به آگهی
مناقصه تامین تعداد ۲۱ نفر راننده پایه یکم شهری جهت ناوبری اتوبوسهای اسکانیا 1400/09/24 1400/10/11
مناقصه پروژه تکمیل ساختمانهای نیمه کاره اداری 1400/09/21 رجوع به آگهی
مناقصه خرید و نصب آسانسور در ساختمان اداری 1400/09/18 رجوع به آگهی
مناقصه - پروژه اصلاح هندسی و اجرای دور برگردان- - پروژه اصلاح هندسی میدان 1400/09/18 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای پروژه جمع آوری آب های سطحی 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری پروژه تکمیل ساختمانهای نیمه کاره اداری 1400/09/15 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای پروژه جمع آوری آب های سطحی 1400/09/15 رجوع به آگهی
مناقصه جمع آوری آبهای سطحی پیرامون شهرک 1400/09/14 1400/09/18
مناقصه واگذاری پروژه ها: پروژه جابجایی تیرهای برق معابر سطح شهر ـ پروژه خرید تجهیزات مورد نیاز دوربین ها ـ پروژه خرید و نصب تابلوهای راهنمای مسیر سطح شهر ـ پروژه خرید -تجهیز -تعمیر و نگهداری چراغهای... 1400/09/13 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه اصلاح هندسی و اجرای دور برگردان جاده - پروژه اصلاح هندسی میدان 1400/09/10 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 67