مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری فضای سبز و المانهای پارکی و شهری و خدمات زیبا سازی 1398/07/02 1398/07/09
حفظ و نگهداری فضای سبز و المانهای پارکی و شهری و خدمات زیباسازی (آذین بندی و...) 1398/07/02 رجوع به آگهی
تراش و روکش مکانیزه آسفالت ـ جدول گذاری و روسازی معابر 1398/06/27 رجوع به آگهی
حفظ و نگهداری فضای سبز و المانهای پارکی و شهری و خدمات زیباسازی (آذین بندی و...) 1398/06/26 رجوع به آگهی
اصلاح و جدول گذاری بلوار-تهیه بسته جامعه اقتصادی، فنی فرصت های سرمایه گذاری بر روی املاک -خرید 118 د... 1398/06/24 رجوع به آگهی
شناسایی و ارزیابی سرمایه گذار بعنوان شریک سازنده جهت احداث پروژه کافه رستوران و کف و محوطه سازی و تس... 1398/06/23 رجوع به آگهی
احداث مرکز خدماتی تعویض پلاک و معاینه فنی خودروهای سبک 1398/06/23 رجوع به آگهی
اصلاح و جدول گذاری بلوار - تهیه بسته جامعه اقتصادی، فنی فرصت های سرمایه گذاری بر روی املاک - خرید 1... 1398/06/17 رجوع به آگهی
احداث مرکز خدماتی تعویض پلاک و معاینه فنی خودروهای سبک 1398/06/16 رجوع به آگهی
شناسایی و ارزیابی سرمایه گذار بعنوان شریک سازنده جهت احداث پروژه کافه رستوران و کف و محوطه سازی و تس... 1398/06/11 رجوع به آگهی
صفحه 2 از 86