مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای جدولگذاری و روسازی معاب منطقه یک 1398/12/07 1398/12/14
مناقصه عمومی یک مرحله ای روکش مکانیزه آسفالت باند کندرو بزرگزاره 1398/12/07 1398/12/14
مناقصه عمومی یک مرحله ای بروز رسانی و ارتقاء‌ سیستم های پایش تصویری 1398/12/07 1398/12/15
واگذاری پروژه ها 1398/12/06 1398/12/14
جذب پیمانکار جهت طرح بکارگیری موسسات حفاظتی امنیتی و مراقبتی تحت نظارت پلیس 1398/12/03 رجوع به آگهی
واگذاری تعدادی از پروژه های سازمان ترافیک 1398/12/01 رجوع به آگهی
واگذاری جایگاه CNG تک منظوره 1398/12/01 رجوع به آگهی
واگذاری جایگاه تک منظوره CNG 1398/12/01 رجوع به آگهی
واگذاری تعدادی از پروژه های عمرانی شهرداری 1398/11/30 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای روکش مکانیزه آسفالت معابر منطقه سه 1398/11/26 1398/12/03
صفحه 4 از 106