مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری نصب صاعقه گیر و تجهیزات حفاظت صاعقه گیر تاسیسات تقویت فشار گاز 1398/04/17 رجوع به آگهی
واگذاری خرید 12 قلم GEBHARDT 1398/04/17 رجوع به آگهی
خرید 12 قلم GEBHARDT 1398/04/16 رجوع به آگهی
تعویض پوشش 3600 متر از خط لوله گاز 56 اینچ دوم سراسری با اعمال پوشش اپوکسی مایع 1398/04/13 رجوع به آگهی
تعویض پوشش 3600 متر از خط لوله گاز 56 اینچ دوم سراسری با اعمال پوشش اپوکسی مایع 1398/04/10 رجوع به آگهی
واگذاری انجام عملیات خاکی و تسطیح مسیر خط دهم سراسری 1398/04/04 رجوع به آگهی
احداث ایستگاههای فرستنده و گیرنده پیگ و ایستگاه شیر بین راهی خط لوله 40 اینچ 1398/04/04 رجوع به آگهی
خرید 12قلم GEBHARDT طبق مشخصات اسناد مناقصه 1398/04/01 1398/04/23
واگذاری انجام عملیات خاکی و تسطیح مسیر خط دهم سراسری 1398/04/01 رجوع به آگهی
احداث ایستگاههای فرستنده و گیرنده پیگ و ایستگاه شیر بین راهی خط لوله 40 اینچ 1398/04/01 رجوع به آگهی
صفحه 5 از 79