مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
به کارگیری 6 نفر نیروی خدماتی 1398/02/18 1398/02/21
واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی 1398/02/17 1398/02/21
واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی 1398/02/16 1398/02/21
واگذاری امور حفاظت فیزیکی 1398/02/15 1398/02/16
حفاظت فیزیکی 1398/02/11 1398/02/16
حمل، تخلیه و بارگیری مقدار 23000 تن انواع نهاده های کشاورزی 1397/07/03 1397/07/10
حمل، تخلیه وبارگیری 1397/07/03 رجوع به آگهی
واگذاری امور حفاظت فیزیکی 1397/02/25 1397/02/29
واگذاری امور حفاظت فیزیکی 1397/02/25 1397/02/29
واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی 1397/02/18 1397/02/25
صفحه 1 از 8