مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
حمل، تخلیه و بارگیری مقدار 23000 تن انواع نهاده های کشاورزی 1397/07/03 1397/07/10
حمل، تخلیه وبارگیری 1397/07/03 رجوع به آگهی
واگذاری امور حفاظت فیزیکی 1397/02/25 1397/02/29
واگذاری امور حفاظت فیزیکی 1397/02/25 1397/02/29
واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی 1397/02/18 1397/02/25
واگذاری امور حفاظت فیزیکی 1397/02/06 1397/02/10
حفاظت فیزیکی 1397/02/04 1397/02/01
عملیات بارگیری حمل و تخلیه مقدار 25000 تن انواع نهاده های زراعی از مبدا انبار 1396/06/23 رجوع به آگهی
عملیات بارگیری حمل و تخلیه مقدار 25000 تن انواع نهاده های زراعی 1396/06/22 رجوع به آگهی
کیسه بذری یک لایه 95*62 مفید 1396/05/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7