مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
کیسه گیری ده هزار تن از کودهای فله 1389/03/30 1389/04/15
واگذاری فرآوری بذور 1389/03/19 1389/04/04
واگذاری فرآوری بذور 1389/03/10 1389/03/26
واگذاری کلیه عملیات بارگیری، حمل و تخلیه کودهای شیمیایی سموم، بذور و سایر ملزومات 1388/06/30 1388/07/14
واگذاری کلیه عملیات بارگیری، حمل و تخلیه کودهای شیمیایی سموم 1388/06/19 1388/07/03
تامین تعداد دو دستگاه خودرو 1388/04/17 1388/05/04
به کار گیری دو دستگاه خودرو 1388/04/08 1388/04/23
واگذاری عملیات ترمیم و تعمیر پوشش سقف انبار سوله ای 1387/11/23 1387/12/11
واگذاری حفاظت فیزیکی 1387/08/12 1387/08/29
واگذاری حفاظت فیزیکی انبارهای بذر کود وسم 1387/06/14 1387/06/31
صفحه 7 از 7