مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید لوله فایبرگلاس GRP جهت پروژه شبکه فرعی آبیاری 1398/07/30 1398/08/01
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تهیه لوله GRP 1398/07/29 1398/08/01
تهیه، بارگیری، حمل و باراندازی 6850 متر لوله فایبرگلاس GRP به قطر 800 میلی متر به همراه اتصالات مربو... 1398/07/29 1398/08/01
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای مناقصه تهیه لوله و اتصالات GRP 1398/07/08 1398/07/10
خرید لوله فایبرگلاس GRP جهت پروژه شبکه فرعی آبیاری 1398/07/08 1398/07/09
تهیه، بارگیری، حمل و باراندازی 6850 متر لوله فایبرگلاس GRP به قطر 800 میلیمتربه همراه اتصالات مربوطه 1398/07/07 1398/07/09
انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت جهت تامین نیروی دفتری و خدماتی 1398/03/04 رجوع به آگهی
تامین نیروی انسانی 1398/03/01 رجوع به آگهی
تامین نیروی انسانی 1398/03/02 1398/03/05
انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت جهت تامین نیروی دفتری و خدماتی 1398/02/07 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 33