مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تهیه بارگیری, حمل و باراندازی تجهیزات برقی جهت ایستگاه پمپاژ 1400/09/20 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه بارگیری, حمل و باراندازی تجهیزات برقی جهت ایستگاه پمپاژ 1400/09/18 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید تجهیزات برقی ایستگاه پمپاژ شادگان 1400/09/18 1400/09/21
مناقصه انجام خدمات مطالعات زیست محیطی 1400/08/20 1400/08/22
مناقصه خرید تجهیزات برق ایستگاه پمپاژ 1400/08/20 1400/08/22
مناقصه انجام خدمات مطالعات زیست محیطی 1400/08/19 1400/08/22
مناقصه خرید تجهیزات برق ایستگاه پمپاژ 1400/08/19 1400/08/22
مناقصه مطالعات زیست محیطی فاز دوم طرح 550 هزار هکتاری 1400/08/18 1400/08/22
مناقصه مطالعات زیست محیطی فاز دوم طرح 550 هزار هکتاری 1400/08/18 1400/08/22
مناقصه تهیه و تحویل تجهیزات برقی خط انتقال برق 1400/08/18 1400/08/22
مناقصه مطالعات زیست محیطی فاز دوم طرح 550 هزار هکتاری در حوضه کرخه 1400/08/18 1400/08/22
مناقصه انجام خدمات نقشه برداری 1400/07/08 1400/07/10
مناقصه ارزیابی کیفی مشاوران برای انتخاب مشاور عملیات نقشه برداری در محدوده اراضی چم رامشیر 1400/07/07 1400/07/10
مناقصه ارزیابی کیفی مشاوران برای انتخاب مشاور عملیات نقشه برداری در محدوده اراضی مکسر 1400/07/07 1400/07/10
مناقصه ارزیابی کیفی مشاوران برای انتخاب مشاور عملیات نقشه برداری در محدوده اراضی 1400/07/07 1400/07/10
مناقصه انجام خدمات نقشه برداری 1400/07/06 1400/07/10
مناقصه خرید تجهیزات برق ایستگاه پمپاژ 1400/07/01 1400/07/03
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تهیه، حمل و تحویل تجهیزات برقی 1400/07/01 1400/07/03
مناقصه خرید تجهیزات برق ایستگاه پمپاژ 1400/07/01 1400/07/03
مناقصه خرید تجهیزات برق ایستگاه پمپاژ 1400/06/04 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 20