مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری طرح انتقال آب از مخازن موجود به مخزن زون 3 1398/12/25 1398/12/26
واگذاری طرح انتقال آب از مخازن موجود به مخزن زون 1398/12/24 1398/12/26
فراخوان ارزیابی کیفی طرح انتقال آب از مخازن موجود به مخزن زون 3 خلخال 1398/12/21 1398/12/26
انجام خدمات ایجاد اکیپ های گشت و بازرسی از منابع آب در سطح محدوده های مطالعاتی 1398/12/20 1398/12/22
واگذاری انجام خدمات ایجاد اکیپ های گشت و بازرسی از منابع آب در سطح محدوده های مطالعاتی 1398/12/20 رجوع به آگهی
انجام خدمات ایجاد اکیپ های گشت و بازرسی از منابع آب در سطح محدوده های مطالعاتی 1398/12/19 1398/12/22
انجام خدمات ایجاد اکیپ های گشت و بازرسی از منابع آب درسطح محدوده های مطالعاتی 1398/12/19 1398/12/22
واگذاری انجام خدمات ایجاد اکیپ های گشت و بازرسی از منابع آب در سطح محدوده های مطالعاتی 1398/12/19 رجوع به آگهی
انجام خدمات ایجاد اکیپ های گشت و بازرسی از منابع آب درسطح محدوده های مطالعاتی اردبیل 1398/12/17 1398/12/22
عملیات حفاری چاههای مطالعاتی پیزومتری در محدوده مطالعاتی 1398/12/06 1398/12/10
صفحه 3 از 97