مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
عملیات حفاری چاههای مطالعاتی 1398/12/05 1398/12/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات حفاری چاههای مطالعاتی (پیزومتری) در محدوده مطالعاتی اردبیل 1398/12/04 1398/12/10
واگذاری طرح انتقال آب از مخازن 1398/11/30 1398/12/03
واگذاری طرح انتقال آب از مخازن موجود به مخزن زون 3 1398/11/29 1398/12/03
فراخوان ارزیابی کیفی طرح انتقال آب از مخازن موجود به مخزن زون 3 خلخال 1398/11/28 1398/12/03
تجهیز نقاط مصرف به ابزارهای اندازه گیری جریان آب در شبکه آبیاری و زهکشی 1398/11/20 1398/11/24
تجهیز نقاط مصرف به ابزارهای اندازه گیری جریان آب در شبکه آبیاری و زهکشی 1398/11/19 1398/11/24
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجهیز نقاط مصرف به ابزارهای اندازه گیری جریان آب در شبکه آبیاری و زهکشی مغا... 1398/11/17 1398/11/24
واگذاری روپرگذاری قسمتی از حد بستر رودخانه 1398/11/15 1398/11/17
عملیات اجرایی فاز اول خط انتقال آب از سد 1398/11/15 رجوع به آگهی
صفحه 5 از 98