مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
نگهداری فضای سبز 1397/09/07 رجوع به آگهی
واگذاری پیمان احداث محور 1397/09/06 رجوع به آگهی
واگذاری پیمان نگهداری فضای سبز 1397/09/06 رجوع به آگهی
مرمت و بازسازی کانال های فرعی بلوار 1397/07/24 رجوع به آگهی
احداث کانال حد فاصل شهرک 1397/07/24 1397/08/13
روکش دستی آسفالت معابر سطح منطقه 1397/07/24 1397/08/13
واگذاری پیمان روکش دستی آسفالت معابر 1397/07/23 رجوع به آگهی
پیمان احداث کانال حد فاصل 1397/07/23 رجوع به آگهی
واگذاری آماده سازی معابر سواره رو خاکی سطح منطقه 1397/07/01 رجوع به آگهی
پیمان بازسازی و رفع خطر جداول و دال های معابر سواره رو سطح منطقه 1397/06/31 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 35