مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری امور اداره مهندسی و نظارت بر ساخت و سازهای منطقه 1398/01/31 رجوع به آگهی
واگذاری امور کنترل و نظارت بر ساخت و سازها و جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز سطح شهرداری منطقه 1398/01/29 1398/02/22
نگهداری فضای سبز 1397/09/07 رجوع به آگهی
واگذاری پیمان احداث محور 1397/09/06 رجوع به آگهی
واگذاری پیمان نگهداری فضای سبز 1397/09/06 رجوع به آگهی
مرمت و بازسازی کانال های فرعی بلوار 1397/07/24 رجوع به آگهی
احداث کانال حد فاصل شهرک 1397/07/24 1397/08/13
روکش دستی آسفالت معابر سطح منطقه 1397/07/24 1397/08/13
واگذاری پیمان روکش دستی آسفالت معابر 1397/07/23 رجوع به آگهی
پیمان احداث کانال حد فاصل 1397/07/23 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 35