مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه احداث مدرسه سبز محله 1400/10/23 1400/10/25
مناقصه احداث مدرسه 1400/10/22 1400/10/25
مناقصه احداث مدرسه 1400/10/21 1400/10/25
مناقصه خرید280 دستگاه تبلت 1400/10/02 1400/10/04
مناقصه تکمیل مدرسه - احداث کارگاه های هنرستان ها 1400/09/29 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل مدرسه -احداث کارگاه 1400/09/27 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 280 دستگاه تبلت 1400/09/14 1400/09/16
مناقصه تکمیل کارهای باقی مانده مدرسه - خرید تبلت برای دانش آموزان بی بضاعت 1400/09/13 1400/09/15
مناقصه تکمیل کارهای باقی مانده مدرسه - تکمیل کارهای باقی مانده مدرسه خیری زرین اقبال خرید ۲۸۰ دستگاه تبلت 1400/09/11 1400/09/15
مناقصه تکمیل مدرسه 1400/08/27 1400/08/30
مناقصه تکمیل مدرسه 1400/08/26 1400/08/30
مناقصه تکمیل مدرسه 1400/08/26 1400/08/30
مناقصه واگذاری احداث مدرسه 1400/08/20 1400/07/27
مناقصه احداث مدرسه 1400/08/18 1400/07/27
مناقصه ایاب و ذهاب ناظرین و دیگر عوامل مرتبط با طرحهای عمرانی 1400/07/20 1400/07/22
مناقصه تخریب مدرسه کمیل و احداث مدرسه اتباع خارجی 1400/06/10 1400/06/13
مناقصه تخریب مدرسه و احداث مدرسه آتباع خارجی 1400/06/08 1400/06/10
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تکمیل مدرسه 1400/02/28 1400/03/02
مناقصه تکمیل مدرسه 1400/02/28 1400/03/02
مناقصه تکمیل مدرسه 1400/02/27 1400/03/02
صفحه 1 از 16