مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام امور خدماتی و پشتیبانی 1398/01/27 1398/02/04
خرید خدمات ( احداث دیوار حائل بتن مسلح محوطه ساختمان اداره ) 1397/08/30 رجوع به آگهی
خرید خدمات احداث دیوار حائل بتنی مسلح محوطه ساختمان 1397/08/30 1397/09/05
خرید/خدمات امور رفاهی خدماتی و پشتیبانی 1397/02/10 رجوع به آگهی
خرید/خدمات امور رفاهی خدماتی و پشتیبانی 1397/02/08 رجوع به آگهی
احداث مجتمع فرهنگی تبلیغی 1396/06/26 1396/06/31
احداث مجتمع فرهنگی تبلیغی سراب دوره 1396/04/20 1396/04/31
انجام امور خدماتی - پشتیبانی از قبیل تایپ - چاپ نامه - نامه رسانی 1396/01/20 1396/01/24
انجام امور خدماتی - پشتیبانی از قبیل تایپ - چاپ نامه - نامه رسانی - دبیرخانه و... 1396/01/19 1396/01/24
واگذاری امور خدماتی - پشتیبانی از قبیل نگهبانی - تایپ - دبیرخانه - رانندگی - نقلیه 1395/02/18 1395/02/21
صفحه 1 از 2